அழகியின் முகத்தில் கம்பு பூளை கட்டுகிறான்

இவளது புண்டை யை விரித்து வைத்து கொண்டு தனது விரலை விதை அதை இவளது வுள்ளே விட்டு கொண்டு ஒன்சம் தடவி பார்த்துசுகம் தருகிறான் இவன் இவளுக்கு அப்படியே.

வெட்சி போடுவதில் சூது அதிருகிறது

சோபாவில் போட்டு இவளை போட்டு கொண்டாடி கொண்டு இருக்க இவளது சூதை பிரித்து அணைத்து பூளையும் எடுத்து ஒன்றாக இவள் பின்னாடி விட்டு மகிழ்கிறான் இவன் ஆனவன்.

கணவன் கூட ஒரு சூடு அனுபவம்

kanavan pundai எனக்கு என்ன சைய்வது என்று புரியவில்லை. ஒரு கையால் என் சாமனை திரஎஸ்சொடா சேர்த்து பிடித்து கொண்டு அடுத்த கையால் என் கையை எடுத்து தான் மார்புமேழே வச்சு அமுக்கினனாக. என்னால் தங்க முடியவில்லை. அவங்க பசியை நன்றாக பிசைந்தேன். சுமார் 4 மிட்ஸ்க்கு பின், மாடமே னீக்தியைி காயடினாங்க. நான் அப்போது அவங்க பூப்சை பார்த்து அர்ச்ரியம் பட்டேன். இந்த வயாஜுக்கும், ஆவ்னாக மார்புகழ் ரும்ப அஜாகககவும், றௌந்தாகவும், கெட்டியாகவனும் இருந்தது. மூலை கம்பு […]

இந்த கன்னி தான் என் சுண்ணி

சப்பி கொண்டே இருந்து இவள் என்னத்தை கண்டால் என்பது தெரிய வில்லை. ஆனால் எனக்கு சுகம் மட்டும் எப்படியோ இவளிடம் இருந்து வந்து விட்டடது அப்பறம் எனக்கு.

இவளை கட்டி பிடித்து விட கூடாது

படுக்கை யில் இவள் மட்டும் படுத்து கொண்டு என்னை வா வா ஓக்கலாம் என்று அவளது கண்கள் லாலே இவள் என்னை அளிப்பது எனக்கு தெரிகிறது இப்போது இவளை கண்டு.

காமி டி நான் கூச்ச பட மாட்டேன்

உங்களது கலூரி யில் இப்படி ஒரு அழாகான காம செக்ஸ் வெடி இருந்தால் நீஎங்கள் என்ன செய்யணுமோ அதை தான் இந்த பையனும் உங்கள் நுன்னடி செய்து இருக்கிறான் இங்கே.

பால் இரவு இவள் கூட நடக்கிறது

மாடர்ன் மேன்களும் மாட்டேர் என்று வந்து விட்டால் வெட்க பட தா இருக்கிறார்கள் என்பதை இந்த வீடியோ வை நீஎங்கள் காணுவதில் இருந்தே தெரிந்து பொய் விடும்.

பூளை எடுத்து எனக்கு திணிக்கிறான்

மீது வாக தடவும் பெண்ணை வைத்து நான் மூடு ஈதி கொள்ளமால் வேற என்ன செய்து என்றே என்றைக்கு தெரிய விலை. என்ன ஒரு மாயம் இருக்கிறதோ அவளிடம் இப்பொழுது எனக்கு.

வுணர்ச்சி இவளை கண்டு இருகிறது

எப்போது இவளை நாங்கள் கண்டமோ அப்போது இருந்தே இவளை நான் எப்போது பூளை வைத்து கொண்டு கூதி கிழிப்பது என்று தீர்மானம் செய்து விட்டு எடுக்க தோனுச்சு அப்போ.

எல்லா நாளும் இவளை ஓக்கலாம்

என்ன இருந்தாலும் இவர்கள் செக்ஸ் செய்வதை தொடங்கிய போதில் இருந்து அந்த கட்டில் தான் மிகவும் பாடு மட்டும் கொண்டு இருக்கிறது என்ன செய்வது இவர்களை.