ஆடை தூக்கினால் நான் முலை பார்த்தேன்

Aadai thokki pundai paarthen

ரொம்ப நாளாகக ஒரு ஆசை. காதலக்கும் பெண்ணை தனியாக குட்டி கொடன்னு வந்து அவளை. ஒரு பார்க் ஊற மாக கொண்டு சென்று அவளை வெட்க பட வைத்து பிறகு ஆவுது பார்க்க வேண்டும் என்று. நான் பார்க் ஊற மாக சென்று கொண்டு இருக்கும் பொது பல ஜோடி கலை கண்டு இருக்கிறேன் எல்லாரும் தனகளது ஜோடி கலை குட்டி கொண்டு வந்து அவர்களாது வேலை யை செய்து கொண்டு இருப்பார்கள். அனால் அதை எலாம் பார்பிக்கும் பொது பத்தி கொண்டு விடும் எனக்கு. என்னும் சில நேரங்களில  அதை பார்க்கும் பொது எலாம் தனக்ளது ஜோடி கலை வைத்து கொண்டு அவர்கள் இப்படி எலாம் முலை நசுக்கி ஆனந்தம் பெற்று கொண்டு இருப்பார்கள். என்பதை நினைத்தால் காம வரி யாக இருக்கும். சில சமங்களில் நான் அந்த வித மான

Mulai paarthen

அப்பறம் தான் இந்த கோமள எனக்கு கிடைத்தால். இவள் கூட நான் எப்போது நெருக்கம் அஆகி விட்டேனோ அப்போது இவளை நான் பார்க் ஓரத்தில் அழைத்து வந்து விட்டேன். இது தான் இங்களது முதல் சந்திப்பு என்று கூட கூறலாம். இவளை நான் அலைது வந்து வுடன். இவளது சிரிப்பு என்னை கொண்டு விட்டது. மாடர்ன் அழகி யாக இருப்பாதால். இவள் மாடர்ன் செக்ஸ் லயும் இவளுக்கு ஈடு பாடு அதிக மாக இருக்கிறது. நான் என்னுடைய பூளை இவளது புண்டை யில் விட்டால் இப்படி விடுவேன் என்பதை இவளது வாயில் என் விரலை வைத்து நான் செய்து காட்டி கொடுத்தேன். அங்கு இருந்து. அவளுக்கு என் மீது ஒரு ஈர்ப்பு. நான் அவளது பாடை அமுக்கி பார்க்க வேண்டும் என்று கேட்டு கொண்ட வுடன். ஒரு பையை பக்கத்தில் வைத்து கொண்டு தனது உடலை அவள் மறைத்து விட்டால். அப்படியே அவளது ஆடை யை நாஆன் கீழே பிடித்து எழுத்து இவளது பிரா வாவ் மாம் கலட்டி. அங்கு தொங்கி கொண்டு இருக்கும்

அந்த இரண்டு காய் யை நான் கண்டேன். செம்ம பெருசு. விட்டால் அங்கேயே நான் சப்பி விடுவேன். நான் ஒரு ஒரு முறை யும் இவளது ஆடை யை நான் தூக்கும் பொது எலாம் இவள் பக்கத்தில் யாரவது வந்து விடுவார்கள் என்று இவள் பயந்து கொண்டு இருக்க. நான் சிக்கிற மாக இவளை வைத்து பார்க்க வேண்டியதை எலாம் தொக்கி பார்த்து விடின். மீதம் இருப்பது இவளது பையை விரிவி அதற்க்கு வுள்ளே இருக்கும் சாமானை பார்ப்பது தான் அதை பார்த்தல் வேற என்ன வேண்டும். பப்ளிக் என்று கூட பார்க்கம பிறகு அங்கேயே போட்டு விட வேண்டியது தான் இவளை கண்டு இனிமேல்.

Comments