சூதும் சுன்னியும் நல்ல சூப்பர் ஆகா இருக்கிறது

Soothum sunniyum nalla super aaga irukkirathu

நான் வீட்டில் இருக்கும் பொது நான் முக்க மறந்தாலும் மறப்பேன். அனால் என்னுடைய மனைவி குளிக்கும் பொது அவளை ரசிபதர்க்கு நான் எப்போதும் அவள் கூடயே தான் இருப்பேன்.  அதில் இருக்கிற மூடை எதனை பீர் எடுத்து அடித்தாலும் அதற்க்கு ஈடு ஈடு ஆகவே ஆகாது.

Comments