மங்கை குளியல் அறையில் குளிக்கும் பொது எடுத்தது

mangai kuliyal araiyil kulithu kodnu irukkum pothu eduthathu

அக்கா விடம் இருக்கும் எலா சாமான்களும் நான் பார்த்து இறிக்கிறேன். என்னும் வரை பார்க்காது சமான் அவளிடம் இருக்கும் புண்டையும் மூளையும் மாட்டும் தான். இப்போது அதையும் நான் நான் பார்த்து விட்டேன் அதை அனால் ஒருதடவை போட்டு பார்த்தே தீர வேண்டும் எப்படி இருக்கிறது என்று பார்த்க்க.

Comments