கமெராவில் கண்ணாடி அழகி அவுக்கிறால்

bathroomil aadai vilaikki kondu irukkiraaal

Pundai Alagu

அப்போ அது என்ன தா என்ன மட்டும் அமானமா பாக்கணும் சொல்லிட்டு எப்போ னே மட்டும் ஜெட்டி போது ஈறிருக்க னு சொல்லி என் ஜெட்டி மேல கைவசங்க எனக்கோ ஒரு மாதிரி ஆசி , எப்போ ரெண்டு பெரும் ஒண்ணும் போதழா எனக்கோ ஆதாரம் தங்க முடியல , காதுல புலி மாந் மேல பாய்ரத மாறி நானும் பஞ்சன் , அவ ஐ , நோஸ் , லிப்ஸ் னு கிஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ண , அப்படியா கொஞ்சம் கேளா போய் அவன் அழகான பூப்ஸ் ஆ என் நாக்காழ டச் பண்ண ஒடனேய் அவ ஷிஇீஇிிிிிிிிிிிிஈ னு ஒரு சின்ன மோனாகல் அப்ப்பூறம் நா அவ பூப்ஸ் ஆ நல்ல சப்புன நல்ல பால் குடிச்சன் நல்ல கடிசன் அவ ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம் ஹ்ாஆஆஆஆஆஆ வலிக்குது தா மெதுவா பண்ணு னு சொன்ன , அப்புறம் போது தா கேளா போட னு சொன்ன எனக்கு புக் ல படிச்சது னேயபாக வந்தது ஓ அவ என்ன பூண்டாய் ஆ நக்க சொல்லுறனு நானும் அவன் மாறுமா தேசம் போனான் , அவ பூண்டாய் ஸ்மெல் நல்ல வந்தது நா என் நாக்ழ டச் பண்ண அவ என் தாழாய புடிச்சி நல்ல அமுக்குண , எப்போ என் வாய் மூக்கு அவ பூந்டிைல ஈறிருக்கு , நல்ல நாக்குட னு சொன்ன நானும் முடிஞ்சா அளவு னாக்கிகுநான் . அப்புறம் அவ என்ன கேளா தள்ளி என் சமான கைல புடிச்ச , என் சாமான் சுமார் 8து செந்திமெட்டேர் இரிருந்தது , அத்த அவ வாய்ல உள்ள வெட்ட எனக்கோ ஒரு வேத மான சூடும் சுகம் மு இரிருந்தது , அவ நல்ல சப்ப ஆரம்பெச ஃபர்ஸ்ட் தீமே எனக்கு என் சாமான் மேல ஈறிருக்குறா தோழ வெளிய தள்லுந எங்கு வலிகூரா மாறி இரிருந்தது ஆனா அது சுகமா இரிருந்தது , கொஞ்சம் நேரத்துல எனக்கு ஹை தேம் ஆசி ஆதோ வர மாறி ஈறிருக்கு க னு சொல்லி அவ வாய்ல இரிருண்த என் பூல அடுத்த ஆனா அவ வேண்டாம் னு மறுபதுிஉம் வாய்ல வச்சி சப்புன , நா அவ வாய்ல சூடான என் வேந்த பாசங் . அவ ஒரு ட்ராப் கூட வேஸ்ட் பண்ணாம குடிச்சா. கொஞ்சம் நேரத்துல என் பூழு சின்னதா ஆசி அப்படியா கொஞ்ச நேரம் ப்ரேமா மேல பதுகிட்டு இரிருந்தான் ,
15மீன் ல மறுபதுிஉம் என் பூழு டெந்ஶந் ஆசி அத்த பாத்து அவ மறுபதுிஉம் வாய்ல வாச எனக்கு ஒரு டௌட் வந்தது நம்ப பூழுக்கு அவ பூந்டையா தர மாட்டாளா னு, ஆதீ மாறி அவ என் பூல சாப்பி சாப்பி 2ந்த் தீமே வெந்து வரவச , நா கேட்டான் என் நா உங்க பூந்டிைல.

Comments