சுற்றிலா பயணம் சூது அடி பயணம் மாக மாறியது

Suttrila Payanam Soothu Adipayana Maaga Maariyathu PART 1

வணக்மம் தமிழ் காம கடப்பு நேயர்களே, நீங்கள் எங்களது செக்ஸ் கதைகளை நீங்க பார்த்து அனுபவித்து வந்து கொண்டு இருபீக்றல் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம். ஆனால் இப்போது என்னும் ஒரு நேசத்தில் நடந்த ஒரு கதையை உங்களு காக கொண்டு வந்து இருக்கிறேன்.

எனது சிறிய வயதில் இருந்து நான் கண்ணை வைத்து வந்த சங்கீத ஆன்டி யை பத்தி தான் உங்களுக்கு நான் இப்போது பகிர்த்து கொள்வதாக இருக்கிறேன். சகீத வை ஒரு ஆன்டி என்று சொல்வதை விட அழ ஒரு 35 வயதான ஒரு மாடல் மங்கை என்பதை தாரள மாக சொல்லி கொள்ளலாம். அவளது கொளுத்து போன மேனியும் அவளது சுடர் விடும் முலைகளும் எப்போதும் எனது கண்களை காவற்து வந்து தான் இருக்கிறது. அவளது பார்க்கும் பொது எல்லாம் எனது சாமான்கள் தூக்கி கொள்ளாமல் இருந்த தக சரித்திரமே இருண்டது இல்லை.

என்னை மட்டும் விட்டால் அவளை நான் பார்ப்பேன் பார்ப்பேன் பார்த்து கொண்டே இருப்பேன். சரி இப்போது உங்கள் மண்டையில் சங்கீத ஆன்டி எப்பி இருபால் ஏன்னு ஒரு படம் வந்து இருக்கும். அந்த படத்தை அப்படியே வைத்து கொள்ளுங்கள். அவளாது மேனி மார்வாடி பெண்களுக்கு இருக்கும் பால் வெள்ளை நிறத்து தோல் இருக்கும்.

சிறிய வயதில் இருந்தே எனக்கு சங்கீத ஆன்டி யை தெரியும். எனது குடும்பவும் அவளாது குடும்பபும் மிகவும் இருக்க மான நண்பர்கள். அவள் வீடிற்கு நாங்கள் செல்ல எனக்ளது வீட்டிற்கு அவள் செல்ல என்று இப்படியே ரொம்பவும் நேருக்க மாக இருந்து கொண்டு வந்தோம். எனக்கு சங்கீத ஆன்டி இடம் பிடித்ததே அவள் போடும் ஆடை அழகு தான்.

ரொம்பவும் செக்ஸ்ய் யாக அவள் ஆடை கலை போடுவாள். அவளது பழுது போன முலைகள் மட்டும் நல்ல பாலுக்கு என்று வெளியே நாட்டு கொண்டு தொங்கி கொண்டு இருக்கும். சில சமங்களில் அவளது முலை காம்புகளை கூட நான் பார்த்து இருக்கேன்.

சரி இப்போது விசியதிர்க்கு வருவோம், ஒரு முறை நாங்களும் சங்கீத ஆன்டி யின் குடும்பமும் ஒன்றாக செயர்த்து ஒரு சுற்றிலவிர்க்கு காரில் செல்லலாம் என்று நாங்கள் முடிவு எடுத்து இருந்தோம். அப்போது என் வீட்டில் என்னை மாட்டும் அவளது குடும்பத்து கூட சென்று வரும் மாறு என் குடும்பத்தில் என்னை மட்டும் அனுப்பி விட்டார்கள்.

காரில் நான் சங்கீத ஆன்டி அப்பறம் அவளது குடும்பத்தினர் என்று அதனை பெயரும் இருந்தனர். அது ஒரு பெரிய கற் என்பதால் இடம் நல்ல தாராள மாக இருந்தது. காலையில் எங்கள் ஒற்றில் இருந்து அந்த கார் இருந்தது. அப்போது சங்கீத ஆன்டி தனது சிவப்பு நிறத்து சரீ யை போட்டு கொண்டு ரொம்பவும் செக்ஸ்ய் யாக என் முன்னாடி வந்து அவள் னினால்.அவளது பார்த்த உடன் என் சமான் தூக்கி கொண்டது. என் கிடா அப்பறம் அவள் நேருக்க மாக வந்து என்னுடைய ஆடை எப்படி இருக்கிறது என்று அவள் என்னிடம் கேட்க. நான் இந்த சரீ இற்கு என்ன நீஎங்கள் நல்ல ஒரு மேட்டர் மாதிரி சுபெராக இருக்குறீர்கள். என்று சொல்வதற்கு எனக்கும் ஆசை தான். ஆனால் நான் நல்ல இருக்கிறது என்று சொல்வதை விட நான் நிறுத்தி கொண்டேன்.

வண்டி கிளம்பி கொஞ்ச நேரம் இருக்கும். சகீத வின் வீட்டினர் கொஞ்ச நேரத்தில் தூங்க தொடக்னி விட்டார்கள். ஆனால் கடைசி இருக்கையில் நாம் சங்கீதாவும் மட்டும் தான் வட்கந்து கொடன்னு இருந்தோம். நான் சங்கீத வை அப்போ அப்போ வாய்ப்பு கிடைக்கும் பொழுது எல்லாம் நான் அவளை சைட் அடித்து கொண்டு இருந்தேன். ஆனால் அவளது மனதில் என்ன இருக்கிறுது என்று எனக்கு தெரிய வில்லை.

கொஞ்ச நேரத்தில் சங்கீதாவும் தூங்கி விட்டால். அவளது முலை எனக்கு இன்னும் இருக்க மாக தெரிந்தது. இன்னும் நேருக்க மாக சென்று அவளது முலைகளை நான் பிடித்து கசக்க வேண்டும் என்று நினைத்தேன். அத நாளையே அவளது மடி மீது ஆகா படுத்து கொண்டு நான் அவளது முலைகளை நான் தூங்கி கொண்டு இருக்கிற மாக நான் அவளது முலைகளை மெது வாக நான் தொட்டேன். அவள் ஒன்னும் செய்ய வில்லை அவள் தொடர்து தூங்கி கொண்டே தான் இருந்தால்.

அதை அடுத்து. நான் கொஞ்சம் மெது வாக அவளது முலையை நான் கசக்கலாம் என்று நான் துணிச்சலை நான் வர வைத்து கொண்டு அவளது முலைகள் பக்க மாக என்னுடைய கைகளை நான் கொண்டு சென்றேன்.

கதை தொடரும்.,

Comments