ஆன்டி உங்களுக்கு இந்த வசூலையும் மூடா

Aunty ungalukku intha vayasulaiyum moodu eppadiyaa

Tamil sex video

என் செமனைக் கொட்ட அவள் விரலால் பூந்டையில் வழிந்த என் செமனை எடுதித் அவள் வாயில் வைய்தித் சுவைட்தஹால். இந்த வெறி எனக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது. பின் அப்படியீ கததிப் பிடிட்த து படி கிடந்தோம். நான் சொல்லமழீயீ என் ஈரமான சுன்னியைச் சாப்பி உரிஞ்ச கொஞ்ச நீராதிதஹிளீயீ எனக்கு தெம்பராகி விட்தது. என்ன மாஸ்டர் தயர்தா இருக்கா. இருங்க நாநீ மீளீ ஈரி ஒக்கூறீன் என்றபடி என்னைக் கிளீ படுக்க வைய்தித் அவள் இருபுறமும் இருந்த தீப்பில் விளிம்பைப் பிடிதிதக் கொண்டு என் மீது ஈரி ஒதிதஹால். அவள் மீளீ ஈரி ஆழமாகத் தினீதித்க் கொண்டதால் என் சுன்னியின் முழுநீளமும் அவள் பூந்டைக்குள் போய் என்னை வெரியீர்ர பழனிமிடங்கள் என் மீது ஈரி Mஉட்Vல் என் தன்ணியை அவள் கூத்திக்குள் ஈரிரீநீன். இப்படி ஆரம்பிட்த து  ஜோஸ்வின் தொடர்பு இனிமையாகத் தொடர்கிறது. அதற்கும் வந்தது ஆப்தித். அவளுக்கு திருமணம் செய்ய இருக்கிறார்கலாம். உறவு விட்டு விடக் கூடாது என்பதற்காகவும் பீமிலி பிராப்பர்டி வெளியில் செல்லக் கூடாது என்பதற்காகவும் தாரமிழந்த அய்ம்பது வயதாகும் அவளது தாமாமனுக்கு.

காதத வைக்கப் போகிறார்களாம். ஆனால் ஜோஸ்வின் என்னிடம் அதைப் பாதிதஹி கவலைப்படாதீங்க மாஸ்டர். நான் விதுபாலா மாதிரி டில்லிக்குப் போயிர மாட்தீண். எனக்கு மீரீஜ் ஆயிட்தாலும் இங்க தான் இருப்பீன். இந்த வருஷம் நான் படிப்பை முடிச்சதும் எனக்கு சொந்தமா கிளினிக் வச்சுக் கொடுதிதிருவாங்க. அதுல நாம ஒக்கிறததுக்குன்ணீ ஒரு ரூம் ரெடி பண்ணிதரீன். அதுக்கப்புறமும் நாம தொடர்ந்து ஒக்கலாம் என்று சொல்லி விட்டாள். வர வர விதுப்பாலாவா எந்த அளவிற்கு நீசிதித்னோ அதீ அளவு ஜோஷ்வின்மீறியையும் காதலிக்கிறீன். ஜோஸ்வின் திருமணமாகி விட்தாலும் என்னுடன் தொடர்ந்து ஒக்க விருப்பம் தெரிவிட்தஹாலும் என் மனசாட்சி அத்தனை ஈர்க்கக மறுக்கிறது. விதுப்பாலாவிதம் சொன்ன அதீ ஸ்பேந்டுக்கு தெரியாமல் துரோகம் செய்யக்கூடாது என்பது ஜோஸ்வினுக்கும் பொருந்தும் என்றாலும் அது போல நான் சொல்லவில்லையீ ஈண்-. என்னைப் பார்தித எனக்கீ வெறுப்பாக இருக்கிறது மல்லிகா. நீங்கள் சொன்னபடி நான் இப்ப பைநாஸ்ட் ஜெண்தில் மீணாக் இருக்க முடியவில்லையீ- ஜோஸ்வின் மீது கொண்ட காதல் என் மனசாட்சியையும் மீறி அவள் தொடர்பை விளக்க விரும்பவில்லையீ ஈண்- இருதலைக் கொல்லி எறும்பாய்த் தவிக்கும் எனக்கு நீங்கள் தான் தகுந்த தீருவினைச் சொல்ல வீந்தும் மல்லிகா- விக்டர் அலிசன். மாஸ்டர் விக்டர்.

அலிசன் அதென்ன உங்கள் சுன்ணிக்கு அப்படி ஒரு ராசி – எந்தப் பூந்டையில் ஒதிதஹாலும் உடநீ அவளுக்கு திருமணம் நிச்சயம் ஆகி விடுகிறது ஆனால் இப்போதும் நீங்கள் ஒரு பைநாஸ்ட் ஜெண்தில்ம்ன் என்றுதான் நிரூபிதிதஹிருக்கிறீர்கள். விதுப்பாலாவால் அறிமுகப்பதுட்த து தப் பட்த ஜோசுவினை ஒதிதோமோ அவளுக்கு கல்யாணம் ஆனதும் கலட்டி விதிடோமோ என்றில்லாமல் ஜோஸ்வின் மீது உண்மையான காதல் கொண்டுள்ளீர்கள். ஆனால் உங்கள் மனசாட்சி அவளுக்கு திருமணமானாத்ம் கணவனுக்கு துரோகம் செய்யுமாறு அவளைத் தொடர்ந்து ஒக்கக் கூடாது என்று நினைக்கிறீர்கள். இதில்தான் உங்களது பெருந்தன்மை வெளிப்படுகிறது. ஜோ மீது இவ்வளவு காதல் கொண்டுள்ள நீங்கள் அவளை ஈண் திருமணம் செய்து கொள்ளக் கூடாது.

Comments