பால் கார ஆன்டி இற்கு ஓலை கொடுத்த காமோகன்

Paaal Kaara Aunty Yirkku Oolai Kodutha Kaamogan

என்ன ஒரு சூடான நாட்டு கட்டை இந்த ஆன்டி. ஐயோ அவளை பின் பக்கம் மாக படுக்க போட்டு அவனது நீண்ட தடி யை எடுத்து நல்ல ஆழ மாக தான் உள்ளே சொருகுகிறான். இந்த பால் கார ஆன்டி இறக்கி இருக்கும் முலையின் பாலை இவன் ஒத்து ஒத்து எடுத்து விடுவான் போல இருக்கு.

Comments