முலைப்பால் குடிக்கும் கோவில் பூசாரி

Hot Boob Suck By Temple Priest Tamil Sex video

TamilScandals Hot Video

முலைப்பால் லிட்டர் எவ்வளவு என்பதை இந்த காமக்கோவில் பூசாரியிடம் தான் கேட்க வேண்டும். மஞ்சள் நீராடி, நெற்றியில் விபூதி இட்டு, மத்தியில் பொட்டிட்டு, தலை நிறைய மல்லிகை பூ மணக்க, வாயில் புன்னகை தவழ இந்த மங்கை கோவிலுக்கு பால் அபிஷேகம் செய்யத்தான் வந்திருக்கிறாள் என்பதில் யாரும் எந்த சந்தேகமும் வரத் தேவையில்லை.

ஆனால் பாலாபிஷேகம் யாருக்கு என்பதில் தான் இங்கே விவாதமே. பூசாரி வரம் கொடுக்காமல் சாமியின் சன்னதியை கூட நாம் கண்டு விட முடியாது. அந்த பூசாரிக்கு முலைப்பால் அபிஷேகம் தந்து மகிழ்வித்து இருக்கிறாள் இந்த மங்கை. பாவம் அவளுக்கு என்ன வரம் தேவையோ. ஆனால் பூசாரி அவளை ஆசைக்கு மட்டும் வஞ்சித்து விட்டதாக நினைத்து விட முடியாது அதற்கு கடைசியில் அவர் கட்டு கட்டாக கவர்மென்ட் நோட்டை எண்ணி எண்ணி அந்த மங்கையின் கையில் கொடுப்பதே சாட்சி. இந்த காமக்காட்சிக்கு சாமி சாட்சியோ இல்லையோ பூசாரியும் ஆசாமி தான் என்பதை புரிந்து கொண்டோருக்கு புண்ணியமே.

Comments