கல்பனா ஆன்த்யிர்க்கு வீட்டில் காமம் தூண்டுதல்

kalpana Auntyyirkku Veetttil Kaamam THoonduthal

ஒரு நாள் வேலையிர்க்கு விடுமுறை விட்டு விட்டு ஒரு நாள் முழுவது மான தனது மனைவியை கட்டிலில் போட்டு ஜமாய் செய்யும் பொழுது எடுக்க பட்ட ரகசிய படம் தான் இது. மூடு தலையிற்கு ஏறி இருவரும் காமத்தில் துள்ளுகிறார்கள். அவளுக்கு ஆசை இருந்தாலும் வெட்கம் வந்து இடையே வந்து அவளை தடுகிறது.

Comments