பசங்கள் பள்ளியிர்க்கு சென்ற பொழுது ஆண்டி செக்ஸ்

Pasangal Palliyirkku Senra Poluthu Kama Vettaiyil Irangiya Manaivi

 

பசங்கள் குடும்பம் என்று வந்து விட்ட பிறகு. இப்பொழுது முன்ன மாதிரி செக்ஸ் சுகம் அனுபவிப்பதற்கு எல்லாம் நேரம் இருக்க மாட்டேன்கிறது. ஆத நால் தான் ஒரு நாள் சீக்கிரமாக நான் ஆபீசில் இருந்து வேலை முடித்து வீட்டிற்கு என்னுடைய மனைவியைக் குஷி படுத்துவதற்கு வந்து விட்டேன்.

பாலும் பலமுமாக தின்னு தின்னு இவளது முழு மெய்யும் எப்படிக் கொளுத்து பொய் இருக்கிறது என்று பாருங்கல்வ். அந்த அரிப்பெடுத்த கூதியின் உள்ளே என்னுடைய இரண்டு விரலையும் உள்ளே எடுத்து விட்டு சுழட்டி கொண்டு நான் அவளுக்குத் தரும் சுகத்தினை பாருங்கள்.

வரும் பொழுது ஐஸ் வாங்கிட்டு வாங்க மாமா, என்று அவள் பிரியமாக என்னிடம் கேட்டிருந்தாள். இந்த அளவிற்கு நீண்ட உருகட்டை இருக்கும் பொழுது, அவளுக்கு எதற்கு ஐஸ் என்று சொல்லி, என்னுடைய பூலையே கொடுத்துச் சப்ப கொடுத்தேன்.

Comments