நண்பன் ஒரு நாள் என் வீட்டில் சேட்டை செய்தான்

நண்பன் என் வீட்டில்

படுக்கை அறையில் தனது கணவாய் விட்டு விட்டு இந்த பெண் தனது காம நண்பன் அஆனகிய காதலன் கூட சீர்து கொண்டு இன்பம் கண்டு வந்து கொண்டு இருக்கிறாள். சின்ன போனாக இறிந்தாலும் இவளது சாமான்கள். சும்மா பாத்து பிழை கொடுக்கும் அளவிற்கு தான் இருக்கிறது. நல்ல பெரிய ஓட்டை. அதல் தந்து காதன் தந்து பூளை விட்டு வெலாசி கொண்டு இருக்கிறான். இவளன் ஒக்கும் சந்தோஷத்தில் அவனுக்கு தலை கால் புரிய வில்லை. பூளை எடுத்து இவளது புண்டை வுள்ளே சொருவி விட்டு அப்பறம் குஜால் நசால் செய்து அனுபவிக்கிறான். இவனை போல ஆர்வம் கொண்டு இருக்கும் இவனது நண்பனும் பக்கத்தில் தான் இருக்கிறான். ஒருத்தன் ஒக்கும் பொது பக்கத்தில் இருபவம் படம் எடுத்து கொண்டு இருக்கிறான். அப்படியே அவளுக்கும் பாடை பிடித்து அமுக்கி விட்டு கொண்டே தனது பூளை எடுத்து விட்டு அனுபவித்து சுகம் கொடுக்கிறான் அவளுக்கு. இது மட்டும் வீக மாக அவன் இவளை போட்டு கொண்டு இருக்க அவளுக்கு இன்பம் வந்து குமிந்து கொண்டு இருக்கிறது.  யாரும் இல்லாத ஒரு வீட்டில் கிராமத்தில் இவளை வைத்து அனுபவித்து வருகிறார்கள். அப்பறம் கொஞ்ச நீரத்தில் பக்கத்தில் யாரோ வருவது போல சதம் கேட்டதும். சிக்கிற மாக அவன் தனது பூளை அடிக்கிறான். அப்படியே இவளுக்கு என்னும் மூடு ஏறிவிடுகிறது. கொஞ்ச நீரட்டிஹில் இவளது ஆடை யவை இவள் போட்டு கொண்டு. செக்ஸ் இன்பத்தை இவள் முடித்து கொள்கிறாள். தனது கட்டஈளில் இருந்து எழுந்து வந்து முதல்லில் இவளது ஒக்கும் குசியில் கலட்டி தூக்கி போட்டு ஐத ஜெட்டி எங்கே போனது என்று தேடி அழைத்து திரிந்து. அப்பறம் இவளது ஜெட்டி ஒரு வழி யாக கிடைக்கிறது இவளுக்கு. அதை எடுத்து இவளது புண்டை யை மறைத்து கொள்ள போட்டு விட்டு. அப்பறம் பிரா வை தனது கை கலீல் இறுதி அழத்தை எடுத்து போட தொடங்கும் பொது இந்த வீடியோ நிறைவு பெறுகிறது. இப்படி ஒரு கிராமத்தில் ஒரு செக்ஸ் பண்ண வேண்டும் என்று பலருக்கும் ஆசை இருக்கிறது. ஆனால் சின்ன பெண்களுக்கு புண்டையும் சின்ன தாக தான் இருக்கிறது., இவளது புண்டை யை விரிவு படுத்த இந்த இரண்டு பச்னகளும் செயர்த்து இவளுக்கு இந்த செக்ஸ் பயிற்சி யை ஒன்றாக கொடுகிறார்கள். அதை அனுபவித்து இவள் சுகம் பெற தொடங்குகிறாள். கொஞ்ச நீரத்தில் தனது நண்பனையும் அழைத்து இவள் மறுபடியும் போட ஆரம்பிப்பாள் என்று தெரிகிறது. என்ன இருந்தாலும் யொவளுக்கு ஒரே புண்டை யில் இரண்டு பூல் கிடைப்பது போல தான். யார் வந்தாலும் இவளுக்கு தரும் சுகம் பல மடங்க காக ஈறி பொய் தான் விடுகிறது. யொவளது அனுபவத்தை இவள் பெருக்கி கொள்கிறாள் இந்த அனுபவத்தில் இருந்து. கட்டிலுக்கு அழைத்து காம நடத்தை இந்த வீடியோ வில் இருந்து கண்டு களியுங்கள்.

 

Comments