பெருத்த முலை பரவச பலாப்பழச் சுளை

Perutha Mulai Paravasa Palapala Chulai

 

உடல் குறை பாடு சார்ந்த காணொளியாக இதை கருத முடியாது. காரணம் சாலையில் சென்று கொண்டிருந்த இப்படி ஒரு பெருத்த முலை ஆண்டியின் படத்தோடை காணொளியையோ பகிர்ந்தால் அப்படி கருத முடியும்.

இங்கே இந்த பெருத்த முலை ஆண்டி பெருமையாக தன் பரவச பலாப்பழ சுளை முலைக் குவியலை தானே விரும்பி காட்டி விரச சுகத்தை ஊட்டுகிறாள்.

ஆகையால் இந்த பெருத்த முலை ஆண்டியின் பலாப்பழ முலைச் சுளைகள் கண்காட்சிக்கு இல்லை கண்கவர் காட்சிக்கே என்ற கருத்த அடிப்படையில் எதிலும் படா பெரிய சைஸை எதிர்பார்க்கும் முலைப் பிரியர்களுக்கு நிஜத்தில் இது அவர்களை மூடேற வைக்கு பெருத்த முலை படா விருந்து தான். எந்த பலாப்பழம் சுவை என யோசிக்க வேண்டாம் இரண்டுமே சுவைச் சுளைகளே.

Comments