போலீஸ் காரன் கூட முந்தானை காலத்திய ஆன்டி

Police Kaaran Mooda Munthaanai Kalattiya Aunty

நீஎங்கள் படங்களில் பார்ப்பதை போலவே இந்த பெண் அவள் காதலனுடன் கில்மா செய்து கொன்னு இருக்கும் பொழுது மாட்டி கொண்டால். அதல் இருந்து தப்பிக போலீஸ் காரனிடம் செய்த சமாசாரம். இவளது இருக்க மான முலை காம்புகளும் அவளது சொக்க வைக்கும் சுன்னியும் தான் அந்த போலீஸ் காரனை இவள் சாமான்களை இப்படி நக்க தூண்டியது.

Comments