சப்பி கணவன் தடியை வாயில் இறக்கி கொண்டால்

Sappi Kanavan Poolai Eduthu Motha Maaga Vaaiyil Vaithu Kondaal

காம வெறி கொண்டு கொண்டு அலைகிற ஒரு பெண் சிங்கத்தை இங்கே வேட்டையில் பாருங்கள். அவளது கொற நாக்கால் தனது கணவனின் பூளை கண்டபடி சப்புகிரள.  ஈர்கணவே நீண்டு நட்டு கொண்டு இருக்கும் அந்த பூளை. அவளது செக்ஸ்ய் திறமை கலை காமித்து என்னும் மெருகு ஈர செய்கிறாள்.

Comments