மேட்டர் முடிந்த பிறகு உள்ளாடை அணிந்து கொள்ளும் ஆன்டி

Kanavanudan Kaamam Kanda Piragu Aadai Maatrum Aunty

 

செக்ஸ் என்று வரும் பொழுது என்னுடைய மனைவி மிகவும் ஸ்ட்ரிக்ட். அவளைத் தொட விடுவாளே தவிர், ஆனால் அவளை நான் செய்வதை வீடியோ எடுக்கவே விட மாட்டாள்.

ஆனாலும், அவளது சிலிர்க்கும் அழகினை உங்களிடம் காண்பிக்க வேண்டுமென்றே அவள் உள்ளாடைகள் அணிந்து கொண்டிற்குக்கும் பொழுது ரகசியமாக அவளது மேனியை வீடியோ பதிவு செய்வதற்குத் தொடங்கினேன்.

இதோ, இவளது கருப்பு நிறத்து உள்ளாடைகளைப் பார்க்க பார்க்க மூடு பற்றி கொண்டு ஏறுகிறது. நன்கு மீண்டும் ஒரு முறை கூட மறுபடியும் இவளைப் போடலாம் என்ற வெறி ஏறுகிறது.

பரவ இருக்கட்டும், எப்படி இருந்தாலும் இவள் இரவு என்னிடம் மாடமலையே போய் விடப் போகிறாள். அப்பொழுது இவளை வைத்துக் கொள்வேன். தளுக்கு மோலுக்குகாண இந்த ஆண்டியின் மேனியானது உணர்ச்சிகளை தூண்டியதா என்று எங்களுக்குத் தெரிய படுத்தவும்.