வீட்டு உரிமையாளர் ஆண்டியை கொஞ்சும் ஓல்படம்

Veeetu Urimaiyalar Auntyai Konjum Ool Padam

நானும் எனது நண்பனும் கல்லூரி படிக்கையில் இந்த ஆண்டியின் வீட்டினில் தான் குடி வியாவவ்இருந்தோம். கால போக்கி எங்களுடன் மிகவும் நெருக்கமாக பழகத் தொடங்கினாள். வீட்டில் அவளது கணவன் இல்லாத தருனனகளில் எங்கள் ரூமிற்கு வந்து எங்களுடன் கலகலப்பாகப் பேசி தோழியைப் போலப் பழகுவாள்.

அடுத்த கொஞ்சக் காலத்தில், அவளது மேனியையும் எங்களுடன் ஒன்றாகப் பங்கு போட்டுக்கொள்ளத் தொடங்கினாள். காணுங்கள் நானும் எனது நண்பனும் அவளது சாரி அணிந்த ஜாக்கெட் மேலே கை வைத்துக் கசக்கினாலும் அவளது முலைகள் பிசைகையில் அவள் எங்களைக் கொண்டு எங்களைப் பார்த்துச் சிரிப்பதைப் பாருங்கள்.

அவளது கோளுக்கு மோலிக்கு என்று இருக்கும் இடுப்பின் மேலே எனது உதடுகளை வைத்து சூடாகச் சுகம் ஏற்றினேன். மேலாப்பாக அனுபவிக்கும் எங்களுக்கே இந்தளவிற்கு மூடு ஏறுகிறது என்றால் இவளது கணவனுக்கு இவளைப் போட மிகவும் கொடுத்து வைத்திருக்கவேண்டும்.

Comments