அக்கா வயதுக்கு வந்து விடால என்று பார்க்கும் தம்பி

Akka thanathu vayathukku vantha sunniyai eduthu katttikiraal thambiyidam

மாடல் பெண்களுக்கு இருப்பதாய் போல இருக்கும் வுடல் அமைப்பை வைத்து கொடு அவளால் எப்படி அதை எலாம் காட்டாமல் சும்மா இருக்க முடியும்.  தனது தம்பை அவளது அறையிர்க்கு அழைத்து சென்று எப்படி அவளது அம்சங்கள் நல்ல நச்சுனு இருக்கிறதா என்று பார்பதற் காகவே அழைத்து அவளிடம் இருக்கும் அணைத்து சொத்து கலாக் ஐருக்கும் அவளது சுண்ணி யை அவுத்து போட்டு காமித்தாள்.

Comments