சுவையான புண்டையை நக்கி விடும் கணவன்

பல ஜோடிகள் வெறும் இது மாதிரி பண்ண வேண்டும் என்று நினைத்து கொடன்னு இருக்கும் அந்த காட்சியை இங்கே இந்த தம்பதிகள் நிஜத்லையே செஞ்சு காட்டி. மொத மான தங்களது மேட்டர் என்றால் எப்படி அனுவிக்க வேடும் என்பதை காட்டி இருக்கும் காட்சிகள கண்டாலே பூல் அரிப்பு எடுத்து அலைகிறது.

Comments