பத்ரோமுக்கு வுள்ளே முதல் முறை அனுபவம் செக்ஸ்

Bathromukku vulle muthal murai anubvam maaga oru sex

எதார் தா மாக நான் ஒரு பொது இடத்தில மூத்தரம் போகலாம் என்று நான் ஒரு கழிவறைக்கு வுள்ளே நான் சென்றேன். அப்போது வுள்ளே ஆடையை அவுத்து ஒரு பெண் இருந்தால்  அவளை கண்டதும் எனது பூல் மூத்தரம் போக வேணுமட் என்று வந்து இருந்த வேலை யை அது விட்டு கொண்டு இப்போது அவளை வைத்து ஒக்க வேண்டும் என்று மாறி மேட்டர் நடந்தது.

Comments