குளிகையில் அற்புதமான டில்டோ சுகம் கொண்ட ஆண்டி

Arputhamana Dildo Sugam Anubavaikkum Aunty Anubavam

 

மூடு வந்தால் பசங்கள் எப்படி தங்களது கைகளைப் பயன் படுத்தி காம தாகத்தைத் தீர்த்துக் கொள்வார்களோ, அதே போன்று பெண்களுக்கு மூடு வந்தால் அவர்களது புண்டை உள்ளே விரல் விட்டு சுய இன்பம் சுகத்தினை கண்டு உச்சக் கட்டத்திற்குச் செல்வார்கள்.

ஆனால், இதுவே நாள் போக்கில் இந்த விரல் விடும் சுகம் பூல் விடும் சுகத்திற்குச் சிறிதும் கூட ஈடு இல்லை என்று அறிந்த சில புண்டை அளபெடுத்த மங்கைகள். மேலும் உச்சக் கட்ட சுகத்திற்காக டில்டோ ஒன்றை வாங்கி அதனை அவர்களது புண்டையின் உள்ளே ஆழமாக விட்டு ஆபாச இன்பம் பெறுவார்.

இதோ பாருங்கள், ஒரு சிலுக்கு மாடல் மங்கை சுய இன்பம் என்னும் பெயரில் மேனியின் முழுவதும் சோப்பு அணிந்து கூதி உள்ளே ஒரு டில்டோ விட்டும் மேலே வாய் உள்ளே ஒரு டில்டோ விட்டும் உச்சக்கட்ட இன்பத்தினில் அழைக்கிறாள்.

Comments