ஆனந்த சுக குளியலில் அம்மா மகன்

Anantha Suga Kuliyalil Amma Magan

 

காலையில் வீட்டு வேலைகளை முடித்து விட்டு மகன் முழித்து விட்டானா என்று பார்த்து விட்டு அவனிடம் அம்மா குளிக்க போறேன்டா என்று சொல்லி விட்டு தான் குளிக்க போவேன். என் வீட்டில் குளியல் அறைக்கு கதவை கிடையாது. அப்படி நான் குளிப்பதை பார்த்து தான் என் ஆசை மகன் என்னோடு ஆனந்த குளியல் போட அம்மண குண்டியோடு ஓடி வருவான்.

அந்த சுகத்தை இந்த வயதிலும் நாங்கள் மறப்பதே இல்லை. அப்போது அனுபவித்த சுகத்தை இப்போது அனுபவிக்க எங்களுக்குள் எந்த தடையும் இல்லை. என் மகன் நான் குளிக்கும் சத்தம் கேட்டு இப்போதும் ஓடி வருவான்.

அப்போது அணைத்துக் கொண்டு குளிப்போம் இப்போதும் அம்மா மகன் உறவில் இப்படி ஓத்துக் கொண்டே குளிக்கிறோம். அதே சுகம் அதே ஆனந்தம்.

Comments