பிரெஷ் ஆக குளித்து விட்டு மார்பகத்தில் பிரா அணிகிறாள்

Fresh Aaga Kulithu Vittu Maarbagam Bra Aniyum Video

 

பெண்களுக்கே அழகினை சேர்ப்பதே அந்த மார்பக மாமிசம் தான், அதனால் தான் என்னவோ தங்களது முலைகள் என்றும் மூடி மூடி மறைத்து வைத்துக்கொள்கிறார்கள் என்னவோ.

இங்கும், ஒரு மாடல் வசிய மங்கை குளிர்த்து விட்டு தன்னுடைய ஈரமான முலைகளின் மீது கருப்பு நிறத்திலான பிரவை கொஞ்சக் கொஞ்சமாக அட்ஜஸ்ட் செய்து அவளது தனிப்பட்ட பகுதியை மறைத்துக்கொள்கிறாள்.

இன்னும் வரை யாரும் ருசிக்காத மாம்பழங்களை தன்னுடைய மார்பகம் மீது சுமந்து நிற்கிறாள்.  ஆளை கவுக்கும் இந்த ஹல்வா மங்கையின் ஆரவாரமான அமைப்புகளைப் பார்த்து கை அடிக்க வற்புறுத்துகிறது.