போலந்து தொங்கும் இரண்டு பழுத்த காய்கள் யாருக்கு

Polanthu Thongum Irandu Palutha Kaaikal Yaarukku

Cam Girl with Bra and Panties

முலைகள் குலுக்கும் போட்டி ஒன்றை வைத்தோம் என்றால் அதில் இந்த பாபிய் தான் கண்டிப்பாக வென்று விட்டு வருவாள். என்ன சொல்லுவது சரி தானே நீங்களே சொல்லுங்கள்.  இந்த காட்சியை இவள் அவளது காதலனுக்கு தான் காட்டுகிறாள் என்று நினைக்கிறேன். ஆனால் அவன் இதை பதிவு செய்து அவனுக்கு மட்டும் வைத்து கொள்ளாமல் நமக்கும் காட்டி விட்டான்.

Comments