வெளி நாட்டு தடி என்றால் வாயை விட்டு எடுக்கவே மாட்டாள் போல

Veli Naatttu Thadi Enraaal Vaaiyai Vitttu Edukkave Maattaaal Pola

உங்கள் ஆர்வத்தை நீங்கள் கொஞ்சம் காட்டு படுத்த வேண்டும் என்று விடு வை பார்க்கும் பொழுது. இந்த சவுத் இந்திய நாட்டு கட்டை மங்கை நீண்ட பெரிய பூளை பிடித்து சப்பும் காட்சி இது. சில மங்கைகள் பெரிய பூளை மட்டுமே தான் விரும்பி உம்புவார்கள். உங்கள் தடி இதை விட பெரிய தாக இருக்குமா.

Comments