உன்னுடைய கோட்டையை நல்ல தடவி உம்பனும்

உன்னுடைய கோட்டையை நல்ல தடவி உம்பனும்
உன்னுடைய கோட்டையை நல்ல தடவி உம்பனும்

Unnudaiya kottaiyai nalla thadavi pidithu umbanum

உனக்காக வே பூல்

அதுனால இப்போ தண்ணி வந்தா நிறைய வரும் என்று நம்பினால். பொண்ணு வரும்பொல இருக்குடி. ஒதிதஹா கல்யாநதிதஹு அன்னிக்கி ராதிதஹிறி ஒதித்ஹமாதிரியீ இருக்குடி உன் பூண்டாய். விதரீண்தி பூண்டாய் மாவலீ. உன் பூண்டாய் ரோம்புதி. ஒதிதஹா உன் வயாரும் பெருக்குமதி. உன் பிரெண்ட் ஒரு கூத்திகாரி கூட இனி உன்னை ஒண்ணும் சொல்ல முடியாதபடி உன் வாயட்த்ஹைய் பானை ஆக்கறீன் பாருடி தீவிதியா பொன்னீ. பொன்னம்மா வாநதிதஹில் பரந்து கொண்டு இருந்தால். பிணாதிதஹி கொண்டீ பொண்ணு ரங்கம் அவள் கூத்தியை கிழிட்தஹான். ஒருவாறு அய்யோ பொன்னம்மா வந்துதித்ஹுதி ஒதிதஹா என்று சொல்லி அவள் பூந்டையில் இது வரை இல்லாத அளவு காஞ்சியை பீசி அடிச்சான். அப்படியீ அவள் மீது கவுண்து படுதித்ஹு கொண்டான். பூல் சுருங்கியவுதன் கிளீ இறங்கி அருகில் படுட்த்ஹான். ராங்கணின் காஞ்சி பொன்னம்மா தொடையெல்லாம் கூட வழிந்து இருந்தது. தோட்டு பார்திதஹு பார்திதஹு சந்தோஷா பாத்தால். கொஞ்ச நாளிக்கு பின் பொன்னம்மா அவனுக்கு சாராயதிதஹைய் ஊதிதஹி கொடுதித்ஹால். தானும் ஒரு கிளாஸ் அடிட்தஹால். யோ உனக்கு சாராயம் ஊதிதஹி கொடுதித்ஹு இருக்கீன். நான் எந்த அளவு சாராயம் உனக்கு கொடுதித்ீனோ நீ என் பூந்டையில் ஒதிதஹு அந்த அளவு காஞ்சியை கொட்டானும் என்றாள். சாராயம் குடிதிதஹ சந்தோஷதிதஹில் கவலை படாதீ பொன்னா. உன் பூண்டாய் பாட போற பாட்டை பாரு. இந்த ராங்கனை நீ என்னென்னு நினாச்சீ. கப்பலில் எதிதஹதர மூடதை மாதிரி உன் வாயத்தை ஆகரீன் பாருடி பூண்டாய் மாவலீ. என் பூலின் பலட்தஹைய் காதிரீன்.

பாருநினு சொல்லி அவளை படுக்கவைய்தித்ஹு அவன் பூந்டையில் சொருகி நான்கு நாங்குன்னு கூதித்ஹி கொண்டு இருந்தான். பொன்னம்மாவுக்கு சந்தீகம். ஒப்பத்து ராங்கானா என்று. பக்கதிதஹு வீத்துக்காரி சொல்லி இருக்கா. அவ புருசனுக்கு மூடு வந்து ஒதிதஹா எந்த பொம்பிலையாக இருந்தாலும் அவ கூத்தியை கிழிக்கும் அளவுக்கு ஒப்பான். அப்படி ஒள் வாங்கிய பின் மூணு நாளைக்கு அவளுக்கு பூல் வாசனையீ வீண்தாம் போல இருக்குமாம். அவ புருசனுக்கு என்ன ஆச்சுன்னு தெரியவில்லை. பொன்னம்மாவின் பாசிகளை கஸக்கினான். அமுக்கினான். சப்பினான். திரும்ப பூந்டையில் ஒதிதஹான். பின் பூளை பூந்டைக்குள் வைய்தித்ுக்கொண்டு கையால் பூந்டையை அமுக்கி கொடுதித்ஹான். ரெண்டு பாசிகளையும் சீர்திதஹு பிடிதிதஹு அழுதித்ஹினான். வாழ்க்கையில் இந்த மாதிரி ரித்மாக றெங்கண் ஒதிதஹு பொன்னாமா பார்ட்த்ஹதீ இல்லை.

ஆயோ. இவ்வளவு பாவரை உன் பூலில் வைய்தித்ஹு கொண்டு இத்தனை நாள் ஈண் தான் வேதிதஹு ஒள் ஒதிதஹீ என்றாள்.அதுக்கு றான்காண் அது அதுக்கு கால நீராம் வர வீண்தாமா. எங்க ஹார்பபர்லீ வீலைப்பாக்கும் எல்லா ஆளுங்களையும் காசு வாங்கி கொண்டு முதித்து மாரிண்னு ஒருதிதஹி ஒப்பா. அவ பூண்டாய் தான் சூப்பர் பூந்டைன்னு எல்லோரும் சொல்லுவோம்.நான் கூட அவ பூந்டையை பார்திதஹு இருக்கீன். இன்னிக்கி அவ பூந்டையை உன் கூத்தி தூக்கி சாபிபித்துவிட்தது. இன்கீ பாரு. உன் பூண்டாய் எப்படி பொங்கி பூரிக்கிறது. இந்த ராங்கணின் பூல் அருமையை புரிஞ்சுக்கோ என்று சொல்லி மீண்டும் ஒதிதஹு அவள் பூந்டையில் தான் காஞ்சியை ரோப்பினான். மீண்டும் இருமுறை அவர்கள் பூண்டாய்-பூல் மொதல் ஈர்பாட்தது. அன்று ஒதிதஹத்தின் பலன் மூநீ மாதாதிதஹில் தெரிந்தது. பொன்னம்மா வயாரு பெருக்க ஆரம்பிட்தஹது. இருவரும் கட்டுககடங்காத சந்தோஷதிதஹில்

தெள்ளியை தலைமையிதமாக கொண்ட ஒரு மள்தி நீஷனல் கார்பகரீஷந் ஆப்பீஸின் சென்னை கிளையில் ஒரு முக்கிய பிரிவுக்கு இன்சார்ஜாக இருப்பவள் சாத்தியகழா. எல்லோரும் அவளை சத்யா என்று தான் கூப்பிடுவார்கள். மருதித்ஹுவ சிகிச்சைக்கு தீவையான சில ஆதி நுட்ப கருவிகளை இறக்குமதி செய்து அரசு மறிறும் தனியார் மருதித்ஹுவ மனைக்களுக்கு விநியோகம் பண்ணுவது அந்த கம்பெனியின் முக்கிய வீலை. சில மிக பெரிய மருதித்ஹுவ மனைகளின் உயர் அதிகாரிகளையும் பார்திதஹு ஆர்டர் வாங்கி சப்பாலை பண்ண வீந்தும். அந்த கம்பெனியின் சப்பாலை பிரிவின் இன்சார்ஜ் சத்யா. குறிதிடிஹ நீராதிதஹில் குறிதிடிஹ கருவிகளை அனுப்பாவுடது தான் சத்யா தீபார்த்மேண்தின் வீலை. இதுவரை சத்யா நான்கு உழைதிதஹு நல்ல பெயர் வாங்கி வைய்தித்ஹு இருந்தால். சத்தியாவுக்கு ஆசிஸ்டாண்ட் மஞ்சூழா. இருவரும் நெருங்கிய தோழிகள். தனியார் கம்பனியானாத்தால் சத்யா மறிறும் மஞ்சுழாவும் பார்க்க மிக அழகாக இருப்பார்கள். மஞ்சூழா தினமும் அவள் கணவன் பூலினால் திருப்தி அடைந்து அந்த திருப்தியை சத்தியாவிடம் பகிர்ந்து கொள்லுவாள்.

சத்தியாவும் தினமும் சாமான் போடுவாள். ஆனால் பாவம் அவள் கணவன் அந்த வீளையில் சுமார்த்தான். மஞ்சுழாவும் சத்தியாவும் அந்தரங்கமாக பீஸிக்கொளிளும்போது சத்யா தான் கணவனை பர்ரி சொல்லி அவனால் ஒரு தரதித்ஹூக்கு மீள் ஒக்க முடியாது. அதுவும் ஈனோ தானோ என்று தான் ஓப்பன் என்று வருட்த்ஹப்பதுவாள். கவலை படாதீ சத்யா. எப்போ அவரால் முடியாதோ அல்லது உனக்கு அவர் போடுவது போராமல் இன்னும் வீனும் என்று தொனுகிறதோ அப்போ நீ ஈண் சந்தர்ப்பம் கிடைட்த்ஹால் வீறு யார் கூடவாது ஜாலியாக இருக்கக்கூடாது- நல்ல யோசி. வந்த சான்சை நழுவவிட்து விடாதீ. இதில் ஒரு தப்பும் இல்லை. பசிட்த்ஹால் வீட்டில் இருக்கும் சாப்பாடு போராமல் வெளியில் ஓட்தாலில் போய் நாம் சாப்பிடுவது இல்லையா- அது போலத்தான் இதுவும். உன் போசிசானில் நான் இருந்தால் இண்ணீராம் சான்சை நாநீ தீதி கொண்டு யாரையாவது ஒதிதஹு என் வெறியை தீர்திதஹு கொண்டு இருப்பீன். தான் பிரெண்ட் மஞ்சு சொன்னது சத்தியாவின் மனசில் ரீங்காரம் பண்ணிக் கொண்டீ இருந்தது. சத்தியாவுக்கு சோதனையும் அப்போதுதான் வந்தது. அரசாங்கதிதின் காமெர்ச்தீ.

பார்த்மேண்தில் இருந்து ஓர் உயர் அதிகார் இன்ஸ்பெக்ஸனுக்கு வந்தார். முதல் ரெண்டு நாள் நான்கு போனது. மூணாவது நாள் அவர் சத்யா பண்ணிய மிக பெரிய தவறு ஒன்றை கண்டு பிடிட்தஹார். அயல் நாதிதில் இருந்து இறக்குமதி பண்ணிய கருவிக்கு இவர்கள் கம்பனி கொடுதிதஹ பீமேண்தில் ஒரு பெரிய தவறு நடந்து விட்தது. அதுக்கு பேனால்தி போட்து கட்த சொன்னார். அவர் சொன்ன தொகையை பார்ட்த்ஹதும் சத்தியாவுக்கு மூச்சீ நின்று போய்விடும் போல இருந்தது. இது சத்யா பண்ணிய தவறு. அவள் கம்பெனிக்கு தெரிந்தால் அந்த தொகையை சத்தியவையீ கட்த சொல்லுவார்கள். மீளும் அவள் மீது நடவைக்கையும் உண்டு. அதிக பக்ஷாமாக வீலை கூட போகும். சத்யா அவரிடம் காலில் விழாத குறையாக ஸார் ரெண்டு நாள் டைம் கொடுங்க. ப்ளீஸ் ரிப்போர்ட் பண்ணாத்ீங்க என்று அழுது டைம் வாங்கினாள். தான் கால்தட்திஹைய் மஞ்சுவிடம் ரகசியமாக சொன்னாள். இருவரும் யோசிதிதஹார்கள். மஞ்சு அவரை பர்ரி கொஞ்சம் விசாரிதிதஹு விட்டு அன்று மாலையீ சத்தியாவின் வீத்துக்கு போனால். நல்ல வீலை சத்தியாவின் கணவன் ஊரில் இல்லை. மஞ்சு சொன்னாள் டி. அவரை பர்ரி விசாரிதிதஹீன். அவர் ரொம்ப கேத்திக்காரர். சரியா தான் கண்டு பிடிதிதஹு இருக்கிறார். நாம் பேனால்தி காததியீ ஆகா வீந்தும். ஆனால் அவரை பர்ரி விசாரிதிதஹத்தில் அவர் கொஞ்சம் சபலதிதஹு ஆசை பாடுபபவர்.

புரியுதா. நீ அவரை ரூமில் போய் பாரு. கொஞ்சம் ப்ரீயாக் இரு. அவர் உன்னை வீனும் என்று ஆசை பாத்தால் உடநீ சரி சொல்லி வீடு. உன் உடம்பை பார்ட்தஹால் எனக்கீ ஆசை வறுத்து. அவருக்கு நிச்சயம் வரும். அப்படி சந்தர்ப்பம் வந்தால் நழுவ விடாதீ. உனக்கு ஒரீ கல்லில் றேட்தை மாங்காய். நான் சொல்றது புரியுதாடி. அவருடன் ப்ரீயாக இருந்தியானால் அவர் ரிப்போர்ட் பண்ண மாட்தார். மீளும் நீ ரொம்ப நாள் எதிர் பார்திதஹு கொண்டு இருக்கும் முழுமையான ஓழும் கிடைக்கும். உன் கணவனால் கொடுக்க முடியாததை அவர் கொடுப்பார். பெஸ்ட் ஆப் லாக் என்று சொல்லி விட்டு போய்விட்தாள். மறு நாள் அவரிடம் நைசாக பீசி அவர் தாங்கி இருக்கும் கெஸ்ட் ஹவுசீன் அட்திராசை வாங்கினாள். ஸார் உங்களுக்கு ஆட்சீபனை இல்லை என்றாள் உங்களை கெஸ்ட் ஹவுசீல் மாலை பார்க்கிறீன் என்றாள். அவரும் சரி என்றாள். அன்று இரவு சுமார் ஈழு மணிக்கு சூப்பரா ஒரு ஷிப்பான் சாரியை லோ ஹிப் காதத கொண்டு புரா போடாமல் கொஞ்சம் திருநெல்வீழி அல்வா வாங்கி கொண்டு போய் அவர் ரூம் காலிங் பேல்ழை அடிட்தஹால். அவர் கதவை திறந்தார். லுங்கி காதத இருந்தார். எஸ். ப்ளீஸ் காம் இன் என்றார். கொஞ்சம் பீஸிக்கொண்டு விட்டு சத்யா குனிந்து அவருக்கு அல்வா கொடுதித்ஹால்.

அவள் குனியும்போது புரா போதாத்தால் அந்த செக்க சிவந்த மாம்பழங்கள் அவர் கண்ணுக்கு விருந்து ஆகின. ரொம்ப குலைந்து கொண்டீ ஸார் ஈதோ தவறுதலாக நடந்து விட்தது. ப்ளீஸ் விட்டு விடுங்கள். நீங்க ரிப்போர்ட் பண்ணினாள் எனக்கு ரொம்ப கஷ்டம். கம்பனி சும்மா விடாது. இது தெரிந்தால் என் கஸ்பந்தும் தீட்டுவார். ப்ளீஸ் நீங்க தான் பெரிய மனசு பண்ணி என்னை காப்பாட்த்ஹதனும். அதுக்கு நான் என்ன வீந்து மானாலும் பண்ணுகிறீன் என்று சொல்லி மீண்டும் ஒரு முறை குனிந்து தான் காய்களை அவருக்கு தரிசனம் காட்டிநாள். அவ்வளவு தான். அவர் சொன்னார். ஓ.கீ. ஓ.கீ. எனக்கு சவுத் இந்தியன் பெண்கள் என்றாள் ரொம்ப பிடிக்கும். அவங்க நல்ல வீலை பண்ணுவாங்க. பிகாரும் சூப்பரா வெச்சுப்பாங்க. னார்ட் இந்தியன் லீதீஸ் போல இல்லை. அவங்களுக்கு கல்யாணம் ஆச்சுன்னா போரும் அவ்வளவுதான். ரெண்டு வருஷதிதஹில் ரெண்டு விக்கெட். கிளவி போல ஆகி விடுவாங்க. கண்ணா பின்னா என்று வெயிட் போட்து விடுவாங்க. உங்களை மாதிரி சிலிமா இருக்க மாட்தாங்க. உங்க உடம்பை எவ்வளவு சிலிமா மாந்தைன் பண்ணுரீங்க என்று புகழ்ந்து கொஞ்சம் நெருங்கி வந்தார். சத்தியாவுக்கு உள்ளுக்குள் திக் திக் என்று அடிதிதஹு கொண்டது. என்னதான் கணவனால் சரியாக ஒக்க முடியவில்லை என்றாலும் வீறு ஒருவனை சத்யா நாடியாதீ இல்லை. அவர் கீட்டீ வர வர சத்தியாவின் பி.பி. ஈரியது. ஆனாலும் அவள் உள்மனசு சத்யா சான்ஸ் வருகிறது. விடாதீ. இவருக்கு ஓ.கீ. சோனனால் கம்பணியில் வீலை போகாது. மீளும் அந்த வீளையால் உன் கணவனால் உனக்கு ஏஎர்பதாதஊநக்கு கிட்ட போகிறது. நீ வீண்தாம் என்றாள் வீளையும் போகும். பூந்டையும் காயும்.

Comments