வேலம்மா 73 : வேலமாவின் ஆண் பொம்மை

Velamma Episode 73 : Her Boy Toy

பூல் எடுத்து வாயில் நன்றாக வைத்து உம்பி விடுவதில் வேலம்மா பாபிய்யை விட்டால் அடித்து கொள்வதற்கு ஆளே கிடையாது. இந்த பதிவில் நீங்கள் வேலம்மா வின் தந்திரங்களை பார்க்கணுமா. காணுங்கள் நீங்களே அவளது பால் முலைகளை வெளியே எடுத்து போட்டு அந்த நீண்ட தடியை எடுத்து வாயில் வைத்து அதில் இருந்து கஞ்சி தெறிக்க விடும் வரை உம்பி எடுத்த சுவாரசிய பதிவு.

இந்த முழு பதிவினை நீங்கள் காண வேண்டும் என்றால் www.velamma.com இற்கு செல்லுங்கள்.

Comments