இரண்டாவது தேன் நிலவு கொண்டாடும் இந்தியன் பாபிய் ஆன்டி

வாழ்கையில் மறுபடியும் கொஞ்சம் தேசி மசாலா வை செயர்க்கலாம் என்று இந்த தம்பதிகள் உடல் உறவில் ஈடு படுகிறார்கள். இந்த ஆண்டியை பாத்ரூமில் நிர்வாண மாக ஒத்து தள்ளுகிறான்.