சுற்றிலா பயணத்தில் சுவாரசியம் காட்டும் காதல் ஜோடிகள்

நன்பனுடன ஜாலி யாக ஒரு சுற்றிலா பயணத்திற்கு பொய் சென்று வருவோம் என்று ஜாலி யாக கிளம்பி இருந்த இந்த மங்கை அவள் இன்னும் சுவாரசிய மாக மாற்றினால்.

பாவாடை கலட்டிய பட்டது பைங்கிளிகள்

ஒரு பெண் என்று எடுத்து கொண்டால் அவளுக்கு உல் அழகும் இருக்கிறது வெளி அழகும் இருக்கிறது. ஆனால் தன்னுடைய காதலன் அல்லதை கணவனுக்கு மட்டும் தான் அந்த உல் அழகு

பப்ளிக் ஆகா பார்க்கில் தன்னுடைய சாமானை விரித்தால்

காதலனுடன் வெளியே கை கோர்த்து சென்று இருந்த வேளையில் அக்கம் பக்கம் யாருமே இல்லாததை கண்ட இந்த தம்பதிகள் உடனடியாக ஜெட்டி யை கலட்டி சேட்டையை தொடங்கினர்.

வாடி புள்ள வாடி உன்ன மட்டும் ஒத்துக்குறேன் வாடி

பெண்கள் வைத்து உம்புவது என்பது வழக்கம் தான். ஆனால் எவ்ளவு ஆர்வமாக உம்புகிரர்கள் என்பதில் தான் அந்த ரகசியம் அடங்கி இருக்கிறது.