என்னமா இப்படி வைத்து ஒக்குரின்களே மா

Ennama ippadi vaithu kodnu soothil okkireengale maa

எனக்கு கூடப் பிறந்தவர்கள் என யாரும் கிடையாது. நானும் 8 வது படிக்கும் வரை ஜே என்றாள் அதிகமாக தெரியாதவனாக தான் இருந்தீன். என் நண்பர்களின் உதவியால் பிட்து கதைகள் நிறைய படிதிதஹும் பிட்து பாட சிதிக்கால் வாங்கியும் என் காம வெறியை போக்கிக்கொண்டீன். மர்றப்டி என் காமப்பசியை போக்க இவைகளைத் தவிர என்னிடமிருந்த ஒரீ ஒரு மருந்து கையாடிப்பதுதான். அதுதான் இளைஞர் சமுதாயதிதஹிற்கு கடவுள் கொடுதிதஹ ஒரீ வரப்பிரசாதம் என்பது எல்லாருக்கும் தெரிந்த விஷயம். சரி அதை விடுங்க நான் அப்படியீ 9 10 என படிக்க படிக்க என் காம அறிவும் வளர்ந்தது.

ஆனால் கண்ணார கண்ட பிட்து காட்சிகள் என ஈதும் இல்லை. நான் பதினோன்றாவது படிக்கும் போது ஒரு முறை எங்களுக்கு பள்ளியில் ஸ்பெஷல் வகுப்புகள் வைப்பதாக சொல்லி ஒரு சனிக் கிழமை வரசொன்னார்கள். ஆனால் அந்த நாளன்று எங்கள் நண்பன் ஒருவன் வீட்டில் கமிதிதி போட்து பிட்து படம் பாக்கலாமென நாங்க ஆய்தியா போதுதிறுந்தோம். ஆனா இந்த அறிவிப்பினால் நண்பர்கள் வரவில்லையென கலைந்தனர். அனைவரும் பள்ளி செல்ல வீந்டுமென சொல்ல வீட்து சொந்தக்கார நண்பனும் வீண்டாமென மருதித்ஹு வீட்தாண். ஆனா நானும் என் மர்றொரு நண்பனும் எப்படியாவது அன்று படட்திஹைய் பாக்கலாமென தீட்டம் போட்து அன்று சனிக்கிழமை காலை 8.30 மணிக்கு அவன் வீட்டில் கூடினோம். ர் ர் அவன் அப்பாவும் அம்மாவும் 8 மணிக்கீ வீலைக்கு போயிட நாங்க அவன் வீட்டில் படம் பாக்கலாமென ஆவலாக இருக்க 9 மணி என்கையில் பவர் காட்தாயிட்தது. நாங்க வெறுப்படைய என் நண்பன் பக்கதிதஹு வீட்டில் விசாரிதிதஹான். அவங்க இன்று ஷாட் டவுன் என்றிட எல்லாரும் வயிதிதேரிச்சலில் இருந்தோம். பின் வெறுப்பாக நானும் என் நண்பனும் பள்ளி போகலாமென முடிவெதுதித்ஹு கிளம்பினோம். ஆனா பள்ளியில் எங்க ஆசிரியை 11 மணிக்குத்தான் வருவாங்க எங்க அனைவரும் வெளியில் விளையாடிட்டிறுந்தார்கள். நாங்க வெறுப்புடன் சுர்ர எங்க பள்ளியில் இருக்கும் தென்னை மரதிதஹில் தீங்காய் விட்திறுந்தது. நாங்க அதையாவது பரிதித்ஹு சாப்பிடலாமென என் நண்பன.

என்னை மரம் ஈர சொன்னான். நானும் அவன் பீச்சை கீட்து கஷ்டப்பட்து மாறமீறிணீன். நான் தீங்கா பிடிங்கீததிறுக்கும் போது என் சக மாணவன் கீழிருக்கும் என் நண்பனிடம் டீச்சர் வந்தீட்டான்க எங்க அவன் என்னை இறங்க சொல்லிட்து ஓட்Vத்தாந். நான் வெறுப்படைந்து மெல்ல இறங்கலாமெங்க எங்களுக்கு பாதமேடுக்கும் ஆசிரியை அந்த வழியீ நடந்து வந்தால். அவங்களுக்கு 32 வயதிருக்கும். ரொம்ப அழகாயிரூப்பாள். எங்க பசங்களுக்கு அவள் காம தீவதை. அவள் நீரீ ஆசிரியைய்களின் பாத்திரூமுக்குள் நுழைந்தால். அது மீளீ டாப் மூடாத பாத்ரூம். நான் மரதிதஹின் மீழிருக்க அவங்க பாத்ரூம் நுழைந்து அவங்க புடவையை சராசரவென மீளீ தூக்கினாங்க. அப்படியீ சிட்தின் காக்கூசில் அமர்ந்து காக்கூஸ் போனாங்க. அதைப் பாக்கவீ என் சுன்ணி தூக்கிக்கீச்சு. ஆனா அவங்க அங்கங்கள் தெரியலையென கதுப்பில் இருக்க அதற்கு அவங்க கைமாறு செய்கிற மாதிரி.

Comments