டீச்சர் மாணவனுக்கு பூல் உம்பி விட்ட படம்

Teacher maanavanukku pool umbi vitta padam

பாடம் முடிந்த அப்பரம் எனக்கு ஒன்னு சொல்லி தரனும் என்று சொல்லி அந்த டீச்சர் என்னை மட்டும் இருக்க சொனால். சாரா சரமாக அவளது உம்பும் அனுபவம் இருந்தது.  என்னும் வரை நான் அப்படி ஒரு சப்புதல் அனுபவத்தை நான் அனுபவித்து இருந்தது இல்லை/ டீச்சர் என்றால் சும்மாவே எனது பூளை அவள் கணவனின் பூளை போல நினைத்து சப்பி விட்டால்/

Comments