நீ படுத்துக்கோ மாமா உன்னை எகிறி ஓக்கிறேன்

Nee paduthukko mama vanthu unnai egiri okkiren

பிரித்து மேய்வது என்பதை நீஎங்கள் என்னும் வரைக்கும் கேட்டு தான் இருப்பீர்கள் அனால் முதல் முறை யாக இப்போது நீஎங்கள் பாருங்கள் இந்த அனுபவம் எப்படி என்று/  என் கலூரி தோழியை வைத்தே நான் உங்களுக்கு அந்த நிலவரத்தை நான் உங்களுக்கு செஞ்சே கட்டட போகிறேன்.

Comments