அழகிய மானைவியை ஒக்க கிடைத்த ஆசிரியர்

Alagiya Maanaviyai Okka Kidaitha Aasiriyar

வர்ஷா என்ற இந்த மாணவி என்னிடம் வந்து யாருக்கும் சொல்ல தாரத்த ஒரு பாடத்தை அவளுக்கு சொல்லி தர சொனால். நான் என் மனைவி இற்கு அப்பறம் அவளுக்கு சொல்லி தந்தேன்.  அமா அது என்ன பாடம் என்று உங்களுக்கு தெரிந்து இருக்கும் இப்போது.

Comments