பிரபல மான அன்ன நகர் டீன் பொண்ணு அம்மண மாக

Pirabala Maana Anna Nagar Teen Ponnu Kai Velai

அண்ணா நகர் இனால் ஏலருக்கும் தெரியும் அங்கே இருக்கும் பெண்களை அடித்து கொள்ள ஆளே இல்லை என்று. அங்கே இருந்து வரும் மெல்லிய முலை யும் தடி புண்டை யும் கொண்டவள் இவள்  படுகையில் இருந்து தன்னை அவளே படம் எடுத்து ரசிக்கும் காட்சிகள் இது.

Comments