காலேஜ் பெண் விருபதுடன் இத மாக முதல் அளித்தால்

College Penn Virupathudan Itham Maaga Mutham Koduthaal

இவள் தான் அக்ஷய என் முன்னால் காதலி. ஒரு நாள் எனக்காக ஆடை கலை கலட்டி விட்டு அவள் முலை யை ரகசிய மாக படம் எடுத்து அனுப்பிய வீடியோ தான் இது. அவள் முலை யை மாட்டு இது உது பார்த்து கொண்டு இருகதீர்கள். என்னும் இவளது தேகத்தில் ரகசிய மான சாமானை காட்டட போகிறாள்.

Comments