மிகவும் சுபெரான காலேஜ் பெண்

Superaana Desi college pinnen super sex video

Tamil Sex Video

அக்கா பூண்டாய் சுவையில் அந்த வழி பெரிதாக தெரியவில்லை.“போதும் தா. உன் சுன்னிய இனி அக்கா பூந்டைக்குள் போது தா” என்றாள். நானும் அவ பூந்டையில் என் சுன்னியை வைய்தித்ஹு உந்த அது முழுசா உள்ளீ போய் விட்தது. “தம்பி கூட ஒக்க கூடாதுன்னா உன் சுன்ணி என் பூந்டைக்குள் போயிருக்க கூடாது. ஈந்தா போச்சு?” என கீட்தால்.

‘தெரியல அக்கா’ என்றீன். “இதெல்லாம் மனுஷன் உண்டாக்கிய விதிமுறை தான். மனசுக்கு புதிசா யார் கூட வீணும்னாலும் ஒக்கலாம் தா” என்றாள். அவள் பீஸிக் கொண்டிருக்க நான் அவ பூந்டையில் ஒதித்ஹுக் கொண்டிருந்தீன். என் அக்கா பூந்டைக்குள் என் சுன்ணி அழகா போய் வந்து கொண்டிருந்தது. முதல் முதலா ஒரு பெண்ணை ஒப்பத் சுகம் தான். அதிலும் நான் என் சொந்த அக்காவை ஒப்பத்ல்.எனக்கு பயங்கர சுகமாக இருந்தது.என்ன தா காலை வண்டி ஓட்டுறியா? குதிரை வண்டி ஓட்துதா” என்றாள். அவ சொன்னது எனக்கு புரியல. ‘என்ன அக்கா? புரியல’ என்றீன். “தீய் வீக்மா ஒழுதா. ஓங்கி குதிதஹூதா” என்றாள். நான் பிறகு முழு எநற்ஜியொடு வீக்மா ஒதிதஹீன். “அப்படி தாண்டா…. இன்னும் வீக்மா குதித்ஹு தா…. ஆ…. தம்பி…. தம்பி…. “ என உளறினால். நான் ஒதிதஹுகக கொண்டிருக்கும் போத்ீ என் அக்கா பூண்டாய் ரொம்ப ஈரம் ஆனத்திலிருந்து, அவ உச்ட்தஹைய் அடைந்து விட்டாள் என்பது எனக்கு புரிந்தது. சர்ரு நீராதிதஹுக்குள் என் சுன்னியும் வெள்ளட்தஹைய்.

அவ பூந்டைக்குள் நிரைட்த்ஹது. என்னை இருக்க காதத பூடிதிதஹு என் உததிதில் முதிததமிட்தாள். “எப்படி தா இருந்திச்சு…? அக்கா பூண்டாய் புடிச்சிருக்கா…? தளர்ந்திீட்தியா…?” என கீட்தால். ‘இது எனக்கு முதல் அனுபவம் அக்கா… ரொம்ப நல்லா இருந்திச்சு’ என்றீன். “நான் மட்தும் பதிதஹு பியர் கிட்ட படுதித்ஹிட்டா இருக்கீன். எனக்கும் பாஸ்ட் தாண்டா. இனி டெயிலி இந்த அக்கா பூந்டையில் நீ ஒக்கணும். டெயிலி எப்படி அக்கா? நைட் எல்லாரும் உறங்கிய பிறகு என் ரூமுக்கு வாடா… நீ வரலீன்னா நான் உன் ரூமுக்கு வந்து உன் சுன்னிய கடிசிடுவீன்” என்றாள். ‘நாநீ வந்து அக்காளை கூஷி படுதிதிஹுரீன்’ என்றீன். ‘தம்பி கூட ஒப்பத்து பாடு சுகம் தா’ என்றாள்.

பிறகு, அப்படியீ பீஸிக்கொண்டீ ரெண்டு பீறும் தூங்கிடடோம். அக்கா என்னை தாதிதி எழுப்பினால். எழும்பி பார்க்கும் போது, அக்கா குளிதிதிஹு, புடவை காதத ரொம்ப லட்சணமா நின்னால். “குளிச்சித்து வா… அக்கா சாப்பாடு எடுதித்ஹு வைக்கிறீன். சாபிதடிது அடுதித்ஹு நைட் முழுக்க பண்ணலாம்” என்றாள். போதையில் தான் தப்பு பண்ணியதா நினைச்சீன். ஆனா அக்கா பீலஆன் பண்ணி தான் கல்யாநதிதஹூக்கு போகாம என்கூட நின்னிருக்கா என்பது இப்போ தான் எனக்கு புரிந்தது. அக்கா தப்பு இல்லியா? ‘திரும்பவும் தப்பு பண்ணனுமா?’ என கீட்தீண். “ஈண் தா அக்காவை பண்ண உனக்கு விருப்பம் இல்லியா?” என கீட்தால். ‘விருப்பம் தான் அக்கா. ஆனா, தப்பு இல்லியா?’ என கீட்டததும், “தப்பு சரி எல்லாம் பார்க்க கூடாது. எனக்கு சுகம் வீனும். உனக்கு விருப்பம் இல்லீன்னா சொல்லு.

Comments