முதல் ராத்திரியில் முதல் செக்ஸ் இப்படி தான்

Muthal raaathriye naaan avalai purinthu konde vitham

Tamil koothi

அந்த நாள் ராத்ரியே நானும் அவளும் போதை எதி கொண்டு. தானாக வந்து இருக்கும் அந்த மனகையை முழுசாக அவளை புரிட்ன்ஹு கொண்டு அனுப்பினேன் அப்பறம்/

 

Comments