ஹோச்டேல் ரூமில் பிரிண்டை வர வியது செக்ஸ்

Hostel roomil vaithu tamil sex video

Tamil Sex Video

என் ஆததைக்கு வயது 33 கல்யாணமாகி 12வருடம் ஆகிறது குழந்தைகள் கிடையாது. கொஞ்சம் கூந்தன உடம்பு மணிரம். முளைகள் ரெண்டும் ஏழநீர் சிஜேல் ஈறிருக்கும் பின்புறம் பூசணிக்காய் போல ஈறிருக்கும். மாமா ஒரு ப்ரைவேட் கஂபநீ – இல் வாளைப்பார்க்கிறார்.
கிசந் இல் இரிருண்து வந்தால் என் ஆட்தை. என் மாமா வளைக்கு நேரம் ஆகுவதால் ஈவ்நிஂக் பார்ப்போம் என கொரிவிட்டு சென்று விட்டார். ஆததை என் கையை பிடித்துக் கொண்டு கிசந் பக்கம் என்னை கூட்டிச் சென்றார். அங்கு என்னை பற்றிும் என் குடும்பத்தை பற்றிும் விசாரிட்டஹர். பிறகு பயணக் களிப்பில் ஈர்ருப்பை போய் குளித்துவிட்டு வா என்று கூறினாள்.

நானும் அப்படியே அவள் சொன்னது போலா செய்துவிட்டு வந்தேன். பிறகு காலை உணவு முடிந்த உடன் என்னை போய் ரெஸ்ட் எது என்று கூறிவிட்டு கிசந்-இல் அவள் வாளை பார்த்துக்கொண்டு இருந்தால். நானும் வந்த அசாடியில் கண் அயர்ந்தேன். திடேறேன எண்னாக்கு மிழிஉப்பு வர நான் பாத்‌ரூம் பக்கம் சென்றேன் அங்கு தன்னேர் சப்தம் காட்கவே யாரு இந்த நாரத்தில் இருப்பது என்று பார்ப்பதர்க கதவை நெருங்கி தொட்டேன் உள் பக்கம் தாழ்ப்பாள் போதாத்த்ினால் கதவு உடனே திறந்து கொன்றது அங்கு நான் கண்ட காட்சியில் சிலை யாக நின்று விட்டேன் என் என்றாள் என் ஆததை உடம்பில் ஒத்து துணி கோடா இல்லாமல் குளித்துக் கொண்டிருந்டல். பிரிகூ சுய நினைவு வந்தவ நாக ஆங்கிறிுன்து எதுவும் பாசமால் வந்து விட்டேன். மதிய உணவின் போதும் எதுவும் பசவில்லை.
ஈவ்நிஂக் மாமா வந்தார் என்னை பட்திரி விசாரித்தார் ஃப்யூசர் இல் என்ன பண்ணபோற காலேஜ் இல் எல்லாம் அப்லிகேஶந் ஃபார்ம் எல்லாம் வாங்கிவிட்ாயா என்ன எது என்று காட்டார். பிராகு இரவு அனைவரும் ஒன்றாக சாப்பிட்டோம். பின் நான் என் படுக்கைக்கு வந்து விட்டேன்.
காலையில் தூங்கியத்லும் பக்கதது ரூமில் என் மாமாவின் கோரத்தை சப்தமும் என்னை துநாவிடாமல் செய்தது. நானும் என் கண்ணை மூடிக்கொண்டு கிடந்தேன். சிறிது னாரெம் கழித்திதது எண்டு கலீல் ஏதோ ஊர்வது போன்று உணர்வு வர நான் என் கண்ணை லேசாக திரண்டு பார்த்தேன் அங்கு நான் கண்ட காட்சி.

என் ஆததை தான் என் லுங்கி யை மேலாக திக்கி கொண்டிருந்தால் , சரி என்னதான் நடாக்கிரித்ு என்று பார்ப்போம் என நான் தூங்குவது போல் நடித்தேன். மெதுவாக என் லுகியை என் அடி வயிற்றில் போட்டு விட்டு எண்டு சாமனை தான் கரங்கள் பற்றி உருவ ஆரம்பித்தால் என் சமணும் கொஞ்ச கொஞ்சமாக விரைப்புயாற ஆர்ரம்பித்தது பின் தன்ந்டைய வாய்க்குள் விட்த்து சுப்ப ஆரம்பித்தால் இதற்கு மேல் என்னால் பொறுக்கமிதியவில்லை. அதனால் தூக்கத்தில் எழுவது போல எழுந்தேன். என் ஆததை பார்த்து என்ன எந்திரென் உடனே என் என்னை அழைத்துக்கொண்டு பக்கத்தில் ஈறிருக்கும் மற்றும் ஒரு அறைக்கு கூட்டிச் சென்றாள் . அந்த அறையில் என்னை உள்ள அனுப்பி கதவினை தாழ்ப்பாள் போட்டால் பின்பு தனது சாலை கேளா செறியாவிட்டால்.

 

 

Comments