கலூரி நேரங்களில் பூளை சுவைத மங்கை இவள்

Kaloori Nerangalil Poolai Suvaitha Mangai Ival

காலேஜ் யில் எலாரும் பார்க்கும் அம்ச மான பெண்ணை உங்களுக்கு ஓப்பதற்கு வாய்ப்பு கிடைத்தால் என்ன செய்வீர்கள். இவள் அது மாதிரி தான் எனக்கு கிடைத்தால்.  ஒரே ஹோட்டல் ரூமும் ஒரு மணி நேரமும் போதும் எனது தெரிந்த அதனை விதையையும் நான் அவளுக்கு காட்டினேன்.

Comments