கலூரி அழகி பிரியா வை ஒக்க எனக்கு சரியான சந்தர்ப்பம்

Kaloori Alagi Priya Vai Okka Sariyaana Santharppam

கலூரி யில் வரும் செக்ஸ் காமத்திற்கு அளவே இல்லை. அனால் என்னை மாத்ரி உங்களுக்கும் காலேஜ் யில் சூப்பர் ஆனா பெண்ணே ஒரு நாள் உங்க கூட செக்ஸ் செய்ய கிடைத்தால். கட்டிலில் எப்படி எலாம் அவளை வைத்து புரட்டி போட்டு ஒபீர்களோ அதே மாதிரி தான் நானும் செய்தேன். அவளுடைய மென்மையான முலை யும் சுன்னியும் அவளை கட்டி பிடித்து முத்தம் கொடுக்காமல் இருக்க முடியலை.

Comments