ஒரே ஒரு தடி அதை உம்ப நாலு புண்டை

Ore Oru Thadi Athai Umbi Edukka Naalu Pundaikal

நம்ம ஊரில் ஒரே ஒரு பெண்ணை பித்து ஒப்பது என்பதே பெரிய விசியம், அனால் அதிலும் ஒரு பெண்ணை ஒத்தால் மீதி மூணு பெண் இலவசம் என்கிற மாதிரி கிடைத்தால். இதே மாத்ரஈ யான ஒரே அனுபவம் எங்களுக்கு ஈர் பட்டால் என்ன செய்வீர்கள் என்று யோசித்து பாருங்க.

Comments