நச்சுனு இருக்கும் பெண்ணை கூதி கிழித்து சப்புகிறாள்

Padukaiyil paduthu pundai yai theithu vidukiraaan

Koothi kilinthathu

கதையில் சாமான் வாங்குவது போல சாம்பிள் பார்திதஹு வாங்க முடியுமா. என்னோட இந்த வீட்டில் இருக்கும் மஞ்சுவுக்கு கல்யாணம் நிசம் ஆச்சு. பின் நின்று போய் விட்தது. காரணம் தெரியுமா. அவளுக்கு வர இருந்தவனுக்கு ஆண்மை இல்லையாம். மஞ்சுவுக்கு தெரிந்த ஒருவர் அவனை டாக்டரிதர் வீட்டில் பார்திதஹு இருக்கிறார். அவர் சரியான தாயதிதஹில் சொன்னதால், நிறுதிதஹி வித்தார்கள். மஞ்சுவும் இதைய்யீ சொல்லுகிறாள். நல்ல வீலை மீக்களா உன்னை மாதிரி ஆகி இருக்கும்.. அவள் ரொம்ப நொந்து போய் இதை விட நாம் விரல்களீ அல்லது வீஜிதபிலீ அல்லது டில்தோவீ ப்ட்டர். என்ற முடிவுக்கு வந்து விட்டாள். சரி.எங்கள் சோக கதை போரும். நங்கூரம் பொட்துள்ள உங்கள் ஆக்கறை திரும்ப ஆதீங்கள் என்றாள். என் பூளை எவ்வளவு தூரம் வெளியீ இழுதிதஹு பின் உள்ளீ தள்ளி ஒக்க முடியுமோ அவ்வளவு தூரம் இழுதிதஹு ஒதிதஹீன். அவளுக்கு எல்லை இல்ல மகிழ்ச்சி. பொறுக்க முடியாமல், மேகலாஆஆஆஆஆஆஆஆ என்று காதித்ஹி கொண்டீ மீண்டும் ஒரு முறை என் காஞ்சியால் அவள் பூந்டையை ரொப்பி வழிய செய்தீன். பின் நன்றி சொல்லிவிட்து, என் வீத்துக்கு கிளம்பினீன். அவள் உடை ஈதும் போட்டுக்கொள்ளாமல், வாசல் கதவை சாதித்ஹிக்கொண்டு உள்ளீ போய் அவன் ஒதிதஹு சீறு போல உள்ள தான் பூந்டையில் கை வைய்தித்ஹுக்கொண்டீ தூங்கினாள். மறு நாள் எதிதஹனை மணி என்று கூட தெரியாமல் காஞ்சி காஞ்சு போன பூந்டையை தோத்டுக்கொண்டீ விழிட்தஹால்.இதில் வரும் பெயர்கள் அனைதிதஹும் கற்பனையீ.

ஆனால் சம்பவங்கள் உண்மையில் நடந்தவை. எனது நண்பன் ஒருவன் மிக பெரிய கொடீசுவர குடும்பட்தஹைய் சீர்ந்ததவன். இருவரின் வீடுகளும் அருகருகில் உள்ளன. சின்ன வயதில் இருந்தீ நானும் அவனும் ஒரீ ததிதில் சாபிபித்து, ஒரீ படுக்கையில் தூங்கி வளர்ந்தோம். +2 முடிக்கும் வரை எங்களது நட்பு தூய்மையாகதிதஹான் இருந்தது. ஆனால் அதன் பின் கல்லூரியில்சீர்ந்து , விடுதியில் தாங்கி படிதித்ுக்கொண்டு இருந்தபொழுது, விடுதி நண்பர்கள் சிலர் எங்களை அனைதிதஹு கேட்ட பழக்கங்களுக்கும் அடிமையாக்கிவிட்தஞர். வார இறுதியில் , இரவில் மது அருந்திக்கொண்டு , புளுப்பிலிம் பார்ப்போம். புளுப்பிலிம் பார்ட்தஹ வெறியில் நண்பர்கள் ஒருவருக்கொருவர் ஹோமோகிஷ மூலம் அவர்களின் காமவெறியை தீர்திதஹு கொள்வார்கள். ஆனால் எனக்கு ஹோமோகிஷ சுதிடஹமாக பிடிக்காதது. எனது வெறியை கையதிதிதஹு வீண்துமானாலும் தீர்திதஹு கொள்வீநீ தவிர, ஆணுக்கு ஆண் உறவு கொள்வது அருவேறுப்பாக இருக்கும்.அது போல ஒரு முறை நாங்கள் புளுப்பிலிம் பார்திதஹு விட்டு , கையதிதிதஹு வெறியை தீர்திதஹுக்கொண்டு, அயர்ந்து தூங்கி கொண்டு இருக்கும்பொழுது , திடீரென எனது தாடியை என் நண்பன் உம்பி என்னை வெரியீரிறிநான். அதன்பின் நான் மறுக்க, மறுக்க, என்னை வற்புறதிதிஹி, கூப்பிர படுக்க வைய்தித்ஹு என் பின்பக்கம் தனது தாடியை சொருகி, இடிதிதஹு இடிதிதஹு விந்தை என் பின்பபக்கதிதஹில் பாய்ச்சி சுகம் கண்டான். அதில் இருந்து அவன் என்னிடம் அடிமை ஆகிவிட்தாண். நான் மிகவும் அழகாக , சிகப்பாக இருப்பதினால், என்னை கண்டாள் அவனுக்கு வெறியாக இருக்கிறதாம்.

Comments