இவள் புண்டை அழகு என்னை கொல்லுதே

Ival tamil pundai alagu ennai eluthathu

Tamil Pundai

கூத்தி அரிப்பு தாங்க முடியவில்லை. அவ அம்மா இல்லாதபோது, இன்னொரு வீலை காரானை ஒதிதஹுக்கிடிது இருக்கும்போது அவ அம்மா பாதிதஹுட்தா. பெண்ணை கண்டபடி தீதிடி இருக்கா. அவ பொண்ணுக்கு கோவம் வந்து விட்தது. அவ அம்மாவை கீட்டாலாம். நான் சின்ன பொண்ணு. கூத்தி ஒதிதஹு சுகம் கண்டு விட்தது. ஒக்க வழி இல்லாததால் அவனை கூபிபித்து ஒக்க சொன்னீன். இதுக்கு போய் நீ கதிதஹரீ. உனக்கு வயசு நாப்பட்துக்கு மீளீ ஆச்சு. நீ மட்தும் தினமும் நான் வீட்டில் அடுட்தஹ ரூமில் படுதித்ஹு இருக்கீன் கூட பாக்காமல், அப்பாவை ஒக்க சொல்றீ. நாப்பது வயசு கூத்திக்கீ இந்த அரிப்பு இருந்தா, இருப்பது வயசு என் பூண்டாய் ஊராதா. தமிழ் கூத்தி அதுனால தான் ஒதிதஹீன். மீளும் நான் இப்படி வந்துவிட்தீண் கூட நீ பாக்காமல், தினமும் ஒக்கரீ.

ஆனால் நான் மட்தும் ஒதிதஹா தப்பாண்னு சொல்லி சண்டை பொட்தாளாம். எல்லாம் சரிதி. நான் நிரையா பாதிதாச்சு . இந்த பொம்பிளைகள் நாப்பது வயசை தாண்டி விட்தா, விடாம ஒப்பங்க போல இருக்கு. அந்த மீஸ்தரி போந்டாடுடி வீண்தாம். உன்னை எடுதித்ஹுக்கோ. நீ கூத்தி வெறி பிடிதிதஹு அலையாள. வீண்தாம் இந்த பீச்சு. நான் மட்தும் ஒக்க அலையாற மாதிரி பீச்சு வீண்தாம். உங்க பூழு என்ன துதி துடிக்குதுன்னு எனக்கு தெரியாதா. மங்கா என்கூட பீஸிக்கொண்டு இருக்கும்போதீ நான் உங்கள் பார்திதஹு இருக்கீன். லுங்கிக்குள்லீ உங்க தாடி துடிக்கும். நீங்க ஒக்க ஆளா பறக்கும்போது நான் மட்தும் ஒக்க ஆசைப்பதரத்து தப்பு இல்லையீ. சரி. சரி. போரும். ஒரு தடவை ஒதிதாச்சு. பொருமா.

இன்னும் ஒரு ஷாட் வீனுமா. உங்களுக்கு என்ன பைய்திதஹியமா பிடிச்சு இருக்கு. தமிழும் மலரும் இல்லை. ஒரு தடவை பண்ணி விட்டு பொருமான்னு கீக்காறீங்க. இன்னிக்கி ராதிதஹிறி இன்னும் குறைஞ்சாது ரெண்டு தடவையாவது என் பூண்டாய் ரொம்பி வழிஞ்சாததான் எனக்கு தூக்கமீ வரும். சரி சொல்லு. இந்த தடவை எப்படி பண்ணனும். நீ ஒக்க போறியா அல்லது நான் ஒக்காட்டுமா. நீங்களீ உங்க இல்தப்டி இந்த தடவை ஒக்கலாம். நான் சொல்றதை கீழு. நீ பேட் கோதிக்கு வந்து காலை நல்ல விரிதித்ஹுக்கொள். முழங்காலுக்கு கிளீ தொங்காட்டும் நான் தரையில் நின்னு கொண்டு உன்னை ஒக்கரீன். நானும் ஒன்னை பார்திதஹுக்கொண்டீ ஒப்பீன். நீயும் என் தாடி உன் பொந்தில் எப்படி போய் வருகிறது என்பதை பார்திதஹுக்கொண்டீ குதித்ஹு வாங்கலாம். ஓக்கீ.ஓக்கீ. தாய்மை வீஸ்த் பண்ணாமல் சீக்கிரம் வாங்க. நான் பேட் கோதிக்கு வந்தாச்சு. அய்யோ உங்க தாடியை பாதித்ஹா எனக்கீ பயமா இருக்கு. அநியாயாதிதஹூக்கு பெரிசா இருக்கு. அந்த மங்காவை ஞிணசுகொண்டீ உங்கா தாடி றூழ் தாடி போல ஆச்சு. ஆமாம். இதுக்கு ஒண்ணும் குறைச்சல் இல்லை. உன் பூண்டாய் மட்தும் எப்படி இருக்கு. மாதவன் நாயர் டீ கதை பண் போல ஒப்பி இருக்கு. உன் கருப்பு மயிர் காதிடுலீ கூட உன் கூத்தி ஜொலிக்குதுடி. இரு இரு என் தாடியை உன் ஆப்பாதிதஹில் விட்டு கூதிதஹரீன்.

 

Comments