உணர்வை தட்டி எழுப்பும் உடலுறவு வீடியோ

Unarvai Thati Ezhupum Udaluravu Video

பவியும் நானும் வெளிநாட்டில் படித்து முடித்து பிரியும் போது அது ஒரு மறக்க முடியாத நிகழ்வா இருக்கணும்னு பவி சொன்னாள். இங்கே வரும் போது இருவரும் யாரென்றே தெரியாது. வேவ்வேறு மாநிலமாக இருந்தாலும் ஒரே தேசம் என்பதால் நேசத்தோடு இணைந்தோம். இணைந்து பேசிப் பழக பழக நெருங்க ஆரம்பித்தோம்.

எத்தனையோ முறை இந்த உடலுறவு வீடியோ போல் நாங்கள் உல்லாச சுகத்தை உற்சாகமாக அனுபவித்து தீர்த்து இருந்தாலும் இறுதியாக இருவரும் வெளிநாட்டில் இருந்து பிரியும் போது, நம் தேசம் திரும்பும் போது அவள் புதுப் பொண்ணு போல் மெகந்தி எல்லாம் போட்டுக் கொண்டு, ஹனிமூன் ஜோடிகள் போல உற்சாகமாக இப்படி அனுபவித்து மகிழ்ந்தோம். இந்த இன்ப சுகம் இறுதியான வாய்ப்பு என்பதால் இருவரும் மறக்க முடியாத அனுபவம் ஆக்கினோம்.

Comments