உனது தங்கச்சி யின் சாமான்கள் உன்னை விட சூப்பர்

உனது தங்கச்சி யின் சாமான்கள் உன்னை விட சூப்பர்
உனது தங்கச்சி யின் சாமான்கள் உன்னை விட சூப்பர்

unathu thangachiyin samaangal unathu vida semma super aaga irukkirathu

பெண் அழகி

நான் போகலை. நீத்த்ஹு காலையில் வீலூர் போய்திதார். எப்போ வருவாரோ தெரியாது. இப்போ புரியுது உன் தாக்கம். ஈண் தாகம் கூட. அண்ணன் இருந்தால் பகல் இரவு பாக்காமல் அண்ணனை தந்தாள் பஸ்கி எடுக்க சோலி இருப்பீ. நீயும் ஆய்ச் பிரூட் கோன் ஆய்ச் சப்பளம்ன்ணு இருப்பீ. . இப்போ அதுக்கு வழி இல்லைன்னு அழுதிதஹுகர. இதுக்கு போய் ஈண் அக்கா கவலை படரீ. விட்தததை சுலபமா பிடிக்கலாம். ஒதிதஹா ஒரு மாயிரும் பிடிக்க முடியாது. இந்த தடவை பொண்ணுங்க சீக்கிரம் வந்து விடுவாங்க. அவ்வளவுதான் என் ஆசை எல்லாம் நிராசை ஆச்சு. அது சரி. அந்த ஒரு ராதிதஹிரியாது அண்ணன் சரியா கொள் போட்தாரா. கொழுக்கு என்ன குறைச்சல். ரெண்டாவது தடவையீ அவர் ப்ளாட். இம்மா. அவ்வளவுதான். காலையில் சீதி வந்து போய்திதார். ஒதிதஹா என் கூத்தி அரிப்பு அவருக்கு என்ன தெரியும். சும்மா புலம்பாதீ தீவகி. இப்போ ஒண்ணும் ஆககளை. அண்ணன் வந்து சரி பண்ணி விடுவார். அரிப்பு அடங்கும். ஓம்மாலீ. சும்மா இறுதி நீ வீரீ. அவர் எப்போ வராதது. எப்போ ஒதிதஹு என் கூத்தி எரிச்சலை அடக்கறத்து. இம்மா. இந்த தடவை முடியாது. | ர் ர் |அக்கா.

நீ எதுக்கும் கவலை படாதீ. உன் எரிச்சல் எனக்கு தெரியும். ஒதிதஹா. நீ பீசாதீடி. நீ தினமும் பயம் இல்லாமல் ஒக்கரீ. நீ தான் ரெண்டாவது பேதிதஹாவுடன் ஆபரீசன் பண்ணிக்கொண்டு விதிதீ. லிதிதார் கணக்கா உன் கூத்தியில் கொட்டிநாலும் ஒண்ணும் ஆகாது. நான் அப்படி இல்லைடி. ஆசையா ஒதிதஹு கொஞ்சம் உள்ளீ போனாலும் பக் பாகன்ணு பயம் வராதது. இப்படி நான் தவிக்கும்போது அக்கா கவலை படாதீன்னு அட்வைஸ் பண்றீ என் கூத்தி. அதெல்லாம் வீடு அக்கா. இப்போ என்ன வீந்தும். உன் கூத்தி சூடடை ஆணைக்கணும். அண்ணன் வர வரைக்கும் தாங்காது. நான் சொல்றதை கீழு. என்னால் முடிந்த அளவு ஆணைக்கிரீ. என்று சொல்லி தீவக்கியின் புடவையுடன் சீர்திதஹு பூந்டையை மங்கா அமுக்கினாள். தீவகி நெளிந்தால். ஒதிதஹா நாரா கூத்தி என்னடி பண்றீ. சும்மா ஊதாஞ்ஸ் விடாதீ அக்கா. உனக்கு இது வீண்தித்தான் இருக்கு. அப்புறம் என்ன பிசுக்கரம் பண்றீ. எங்க வீட்டுகாரர் சொல்லுவார். ஊம்பர்த்து சுன்னியீ. கொப்பளிக்கறத்து பண்னீற்லீன்ணு. மரியாதையா கயததி போது. நான் உன் கூத்தியை நக்கி விரல்வி.

ட்டு ஒரு மாதிரியா உன் சூடடை தனிக்கிறீன் என்று சொல்லி மீண்டும் தீவக்கியின் பூந்டையை அமுக்கினாள். ஈற்கநவீ வெறி பிடிதிதஹு இருக்கு தீவகி பூந்டைக்கு. மங்கா பீசி வெறுப்பு ஈட்த்ஹினால் . இப்போ பூண்டாய் முடியுடன் கொதிதஹாக பிடிதிதஹு அமுக்கினா . அவ்வளவுதான். தீவகி தான் புடவையை தூக்கி பொட்துவிதிது பாவாடை நாடாவை அவழ்தித்ஹு கால் வழிய கயததி தூக்கி போடா. இப்போ மங்காவை பார்திதஹு வாதிண்னு பேட் ரூமுக்கு கூப்பிட்துகொண்டு போனால். ஓம்மாலீ. பாருடி என் ஆப்பாட்தஹைய். அந்த ஆள் பாதியில் விட்டு விட்டு பூலாசானு பொய்தான். எப்படி ஒப்பி கொண்ட கொண்டாண்ணு கீக்குது பாருடி என் கூத்தி. இதை வைய்தித்ுக்கொண்டு அக்கா கவலை படாதீ. அண்ணன் வந்து உழுது தண்ணி பாசி வித்தை தெளிப்பார்னு ஊபணிாசம் பண்றீ. கருப்பு முடி நிறைந்த அந்த ஆப்பா பூந்டையை பார்ட்த்ஹாவுடன் மங்காவின் கூத்தியிலும் அரிப்பு எடுதிதஹது. தான் பூந்டையை தாணீ அமுக்கி கொண்டு தீவக்கியை போலவீ தானும் துணியை கயததி தூக்கி போட்து விட்டு தீவகி அக்கா பக்கதிதஹில் போய் அந்த பெரிய சர்ரு தொங்கிய கருப்பு முளைகளை ஆதாங்கதிதுதான் அமுக்கி விட்டாள். ஒதிதஹா. பூண்டாய் எறியுதுதிண்னு சொன்னா. பாசியை கசக்கரீ. ஒதிதஹா உனக்கு பூதிதஹி கீட்து போச்சாடி. கிளீ பொதி. என்ன பண்ணுவியோ தெரியாது அந்த கூத்தி எரிச்சல் இன்னும் கொஞ்ச நாலியில் அடங்கணும். இல்லை உன் கூத்தியை சும்மா விதமாட்தீண். அக்கா.

கவலை படாதீ. முதலில் உன் கூத்தி நெருப்பை எப்படி அடக்கநும்ன்ணு எனக்கு நல்ல தெரியும். எவ்வளவு நாள் பழக்கம். உன் கூத்தி பாதிதஹி என்னை விட யாருக்கு அதிகம் தெரியும். சும்மா இரு. நான் சொல்லுவதை பண்ணு. தானா உன் பூண்டாய் அடங்கி பொய்தும். இன்னும் கொஞ்சம் காலை விரிச்சுக்கோ என்று சொல்லி அவள் காலை நான்கு விரிச்சு அவள் தொடைக்கு அருகில் ஒக்காந்து அவள் பூண்டாய் முடியை கோதி விட்டாள். பின் பூந்டையின் இரு இதழ்களையும் சீர்திதஹு பிடிதிதஹு அந்த சிங்கார பூந்டையை மூடி நாலு விரலால் சீர்திதஹு பிடிதிதஹு அழுதித்ஹினால். அய்யோ. ஒதிதஹா என்னடி பாணரீன்னு தீவகி காதிடஹினால். இந்த அமுக்காழுக்குபின் தான் வலது கை நாடு விரல் மறிறும் ஆள் காததி விரலை ஒன்றாக சீர்திதஹு தான் இடது கையால் தீவக்கியின் கூத்தியை திறந்து மெதுவாக உள்ளீ விட்டாள். தீவக்கியின் பூண்டாய் வெறி மிகுதியால் நீர் கொதிதஹு கொண்டு இருந்தது.

பண்டிகை நேரம்

மெதுவாக இரண்டு விரல்களையும் உள்ளீ தள்ளினாள். என்னதான் இருபது வருஷமா ஒதிதஹு வந்தாலும் ரெண்டு பிள்ளை பெதிதஹாலும் தீவக்கியின் கூத்தி இருக்கமாகவீ இருந்தது. மங்காப்ோல தினமும் ரெண்டு முறை பூல் உள்ளீ போய் வந்தால் பாதை அகண்டு போய் இருக்கும். மாசாதிதஹூக்கு ஒரு முறையோ அல்லது ரெண்டு முறையோ பாய்ந்து பாய்ந்து ஒப்பத்ால் பூண்டாய் ஓட்டை சின்னதாகவீ இருந்தது. அதனால் அந்த வெண்டைக்காய் விரல்கள் போவது கூட சிரமமாக இருந்தது. மங்காதான் இந்த விசயதிதஹில் கில்லாடி ஆச்சீ. நீத்த்ஹு ராதிதஹிறி அவள் கணவன் வீழாயுதம் எப்படி ஒதிதஹான் எந்தனை நினைவு படுதித்ஹி கொண்டு தான் விரல்களை பூலாக எண்ணி பூல் ஒதிதஹால் எப்படி இருக்குமோ அது போல ஒக்கவீன்தும் என்று முடிவு கட்டநாள். நாலு ஆய்ந்து கூதித்ஹலுக்குபின் தீவக்கியின் பூண்டாய் ஓட்டை கொஞ்சம் பெரிசாசு. அந்த கரும் கூத்தியை இன்னும் கொஞ்சம் விரிதித்ஹு கொண்டு தான் விரல்களை பழம் கொடுதித்ஹு இழுதிதஹு இழுதிதஹு சொருக்கினாள் தீவகி கிரங்கினாள். .அம்மா அய்யோ மங்கா விடாதீடி. இன்னும் குதித்ஹுதி. அப்பா. அவர் பூல மாதிரி இருக்குடி. ஒதிதஹா உனக்கு ஒள் வாங்கவும் தெரியும். ஒக்கவும் தெரியும். இந்த சின்ன வயசுக்குள் ஓம்மளீ எல்லாம் தெரியுதுடி உனக்கு. ஒரு மாதிரி கூதித்ஹி கூதித்ஹி அவள் பூண்டாய் இலக்கியது. பூண்டாய் துவாரம் பெரிசாசு. மங்காவின் விரல்கள் சர்வ சாதாரணமாக போய் வந்தன. இந்த விரல் ஒளுக்கீ மயங்கி தீவக்கியின் பூண்டாய் ஜூசை கொட்டி மங்காவின் விரல்களை நனைட்தஹான. தீவகி உச்சம் அடைந்தவுடன் மங்கா குதிதஹுவதை கொஞ்சம் நிறுதித்ஹினால். பின் விரல்களை வெளியீ எடுதித்ஹு விட்டாள். தீவகி கண்ணை திறந்து பார்திதஹு ஓம்மாலீ ஈண்டி வெளியீ எடுதித்ஹு விட்தாய்.

அவரீ ஈழு எட்து நிமிஷம் தண்ணி வராமல் ஒப்பார். ஒதிதஹா உன் விரலுக்கு என்னடி ஆச்சு. பூந்டையில் விரல் போனதும் தீவகி அக்கா உனக்கு ஒரு எலவும் புரியவில்லை. நான் விரல்களை எடுதித்ஹு வீட்தீண். ஆனால் ஒக்கார்ததை நிறுதிதஹிவிட்தீண் என்று தப்பு கணக்கு போடாதீ. இன்கீ பாரு நான் உள்ளீ வரும்போதீ ஒரு பெரிய பச்சை காதிதஹிரிக்கையை எடுதித்ஹு வந்து இருக்கீன். இதன் நீளம் சுமார் ஈழு இன்ஸ் இருக்கும். அண்ணன் சாமான் அளவு இருக்குமான்னு நீ தான் சொல்லணும். ஆனால் அண்ணன் தாடியை விட இது பருமன் கொஞ்சம் கம்மி. இன்னும் கொஞ்சம் காலை விரிச்சுக்கோ. மங்கா இப்போது தீவக்கியின் கால்களை இன்னும் விரிதித்ஹு அவள் கால்களுக்கு இடையில் அவளை பார்திதஹு மந்தி போட்து ஒக்காந்து கொண்டு அந்த பெரிய காதிதஹிரிக்காயில் தான் எசாலை துப்பி அதை பல பலப்பாக்கி காம்பை தான் கையில் பிடிதிதஹு கொண்டு.

அந்த காதிதஹிரிக்கையின்பின் பக்கட்த்ஹைய் தீவக்கியின் பூந்டைக்குள் நுழைட்தஹால் தீவக்கியின் பூந்டைததான் நல்ல ஊறி இருக்கீ. அந்த கரிக்காய் சுலபமாக உள்ளீ போச்சு. ஒரு கூதித்ஹில் முழுவதும் உள்ளீ போகவில்லை. அது அப்படி உள்ளீ போகும் போது தீவகி கொஞ்சம் காதிடஹினால். அக்கா சும்மா இரு. பூண்டாய் அரிக்குது அரிப்பு எடுதித்ஹு விடுண்னு சொல்றீ இப்போ காதிதஹிரிக்காயை உள்ளீ விட்தா அய்யோ வலிக்குதுன்னு சொல்றீ. அண்ணன் ஒக்கரபோது வழியீ இலாமலா ஒக்காரார். பொருதிதஹுக்கோ. இன்னும் ரெண்டு நிமிலம் தான். அப்புறம் ஈசியா உன் கூத்தியில் போய் வரும். நீயும் தலையை தூக்கி பாரு. வீத்துக்காரன் இல்லாதபோது நம்மளை போன்ற அரிப்பு எடுதிதஹ பொம்பாலைக்களுக்கவீ ஆண்டவன் இதை படைதிதஹு இருக்கான் போல இருக்கு. அண்ணன் சுன்ணி பண்ற எல்லா வீளையும் இது பண்ணும். தண்ணி கொதிறத்தை தவிர. இப்படி சொல்லியீ முழுசைய்யும் உள்ளீ சொருகி விட்டாள். தீவக்கியின் கால்களை கொஞ்சம் நெருக்கியும் விட்டாள். தூரதித்ஹில் இருந்த பார்க்கும்போது சுவரில் ஜாம்பார் போட்து ப்ளாக் கட்தைய் அடிதிதஹு இருப்பது போல இருந்தது. அந்த கரும் கூத்திக்கு இந்த பச்சை காய் நான்கு வீதிடஹியாசமாக தெரிந்து. அந்த ஆப்பைய் அப்படியீ அவள் பூந்டையில் விட்டு விட்டு மங்கா கொஞ்சம் எம்பி தீவக்கியின் மாள்கோவா மாம்பழங்களை கசக்கி காம்பு ரெண்டு விரலால் நிமிண்டினாள் . தீவகி நெளிந்தால். அவள் கால்கள் அசைந்தன. அப்படி ஆசையும்போது அந்த ஆப்பு காதிதஹிரிக்காய் வெளியீ வந்துவிடும் போல இருந்தது. உடநீ மங்கா அவள் பாசிகளை விட்டு விட்டு தான் கையால் அந்த காததிரிக்கையை மீண்டும் தீவக்கியின் பூந்டையில் அழுதித்ஹினால். பழையபடி காம்பு மட்தும் வெளியீ தெரிந்தது.

அந்த ஈழு இன்ஸ் காதிதஹிரிக்காய் தீவக்கியின் பூண்டாய் குகையில் காணாமல் போய் விட்தது.. கூதித்ஹ கூதித்ஹ தீவக்கியின் பூண்டாய் நான்கு விரிந்து கொடுதிதஹது. அந்த காதிதஹிரிக்காய் எந்த வித தங்கு தடை இன்றி தீவக்கியின் பூந்டையில் முதித்து குளிதிதிஹுக்கொண்டு இருந்தது. இதை நான்கு கவனீட்தஹ மங்கா தீவக்கியின் கால்களுக்கு வெளியீ வந்து அவளின் கால்களை நான்கு நெருக்கி வைய்ட்தஹால். அப்போதுதான் தீவக்கியின் பூண்டாய் தைதிதாக இருக்கும். இருவருக்குமீ தெரியும் தைட்தாந பூந்டையில் ஒப்பத்து தனி சுகம் தான் என்று. அருகில் இருந்த மங்கா ஒரு கையால் தீவக்கியின் முளைகளை கசக்கி கொண்டு மறு கையால் அந்த காய் மூலம் ஒதிதஹு கொண்டு இருந்தால். தீவகி இன்ப வீதனையில் அய்யோ அம்மா ரொம்ப சூப்பரா இருக்குதிண்னு காதித்ஹிக்கொண்டு இருந்தா. இதுக்கு மீளீ அவளால பொறுக்க முடியவில்லை. மங்கா என்று காதித்ஹி கொண்டீ மீண்டும் ஜூசை வெளியீரிறினாள்.

Comments