கருத்த பூலனுடன் கபரே கேர்ள் காம சுகம்

Karutha Poolanudan Cabera Girl Kama Sugam

துபாயில் வாழ்க்கையை கொஞ்ச காலம் அனுபவிக்க நினைத்து என் கம்பெனி பொறுப்பை அங்கே வாங்கிக் கொண்டேன். வார இறுதி நாட்களில் தான் வழக்கமாக செல்லும் அந்த கிளப்பில் அந்த துருக்கி கேபரே டான்சரைக் கண்டேன்.

அவள் என்னை ஈர்த்ததைப் போல் நானும் அவளை ஈர்த்து இருப்பதை அறிந்து அதிசயதித்தேன். அங்கே இருந்த பல அரபி வாலிபர்களை விட தென் இந்திய திராவிட கறுப்பன் என்னை அவள் விரும்பி வந்து உரசி உரசி ஆடும் போதே அன்றைய இரவுக்கு அழைத்தாள். அதுவும் நானே எதிர்பாராமல் பணம் மேட்டரே இல்ல உன் கூட அனுபவிப்பது தான் மேட்டர்.

நீ இந்தியன் என்பதால் உன்னோடு அனுபவிக்க வேண்டும். என் சுகத்துக்காக உன்னை அழைக்கிறேன். நீ விரும்பினால் நான் பணம் தருகிறேன் என்று சொன்ன பிறகு விட்டால் எப்படி. ரூமுக்கு அழைத்துச் சென்று காம சுகம் கொண்டாடினேன்.

Comments