மந்தார காம்புகள் திரண்ட முத்தான முலை வீடியோ

Manthara Kambugal Thiranda Muthana Mulai Video

அந்த அலுவலகத்தில் நாங்கள் ஏதோ ஒரு ஏலியன் ஜோடி போலத் தான் திரிந்தோம். காரணம் ரொம்ப இலக்கியத்தரமான உரையாடல்கள், உலக இலக்கியம், உலக அரசியல், சங்க கால தமிழ் இலக்கியம் முதல் தற்கால நவீன இலக்கியம், புதுக்கவிதை, மரபுப் கவிதை புண்ணாக்கு எல்லாம் கொஞ்சம் நாளில் பேசி தீர்த்து விட்டு ஒருவர் முகத்தை ஒருவர் பார்த்து மெளனமாக ரதிக்கும் போதே அந்த மோக இச்சை மெதுவாக எட்டிப் பார்த்தது.

எங்களை தனிமையில் அது ஏளனம் செய்து ஏய்க்க ஆரம்பித்ததும் நாங்களும் சல்லாப முறுக்கேறி சராசரி ஜென்மங்களாய் இப்படி முலை வீடியோவில் அவள் முலை தரிசனம் பெற்றுமா காம்புகளின் கவர்ச்சியில் சரண் அடைந்தேன்.

இப்போது எங்களுக்கு இலக்கியத்தில் இன்பத்துப்பால் மட்டுமே பிடித்த விசயமாக இருக்கிறது. இது வரை ஏமாற்றிக் கொண்டிருந்த பொய் பூனைக்குட்டி வெளியே வந்து விட்டது.

Comments