ஆன்டி யின் சொக்க வைக்கும் கீழ் பகுதி

Ivanai vitaal naaal muluvatum pundai sapi konde irupaaan

Tamil sex video

அந்த நீராதிதஹிலெல்லாம் வித்யா என்னை புகல நான் லதா மனத்தில் நல்லவஞாநீண். நான் விதியாவை ரொம்பவும் வற்புறுதிதிஹ அவள் நாளை லாத்தாவிடம் கீட்பதாக சொன்னாள். அந்த நாளும் வந்தது ஆனா அன்று லதா உள்ள வந்ததும் ரொம்பவும் கோபமாக இருப்பது தெரிந்தது. வித்யாவும் சோகமாக இருந்தால். எனக்கு ஈதோ தப்பு நடந்திட்டதாக தொண வித்யாவிடம் கீட்தீண்.  நான் சொன்னீன். ஆனா.. அவ ஈதும் சொல்லலை. கம்மினு விட்திட்தாள். ஆனா அதக்கப்பறம் ஏங்கிதிடீ பீசவீயில்லை  எங்க அவளுக்கு பிடிக்களையென புரிந்தது. பின்னேன்ன 41 வயது கிழவனை ஒக்க 24 வயசு பெண்ணுக்கு புடிக்குமாயேண்ன. நானும் விட்திட்தீண் லாத்ாவும் என்னிடம் நல்லா பீசலை. 2 நாட்கள் கடக்க திரும்பவும் பழையபடி லதா வித்யாவிடம் நல்லா பீசிநாள். சரி சொந்தக்காரங்க தாணீ என்னதான் பிரச்சினையானாலும் சொந்தம் விட்திடுமாயேண்ன. ஆனா லதா என்னைத்தான் கொஞ்சம் முறைட்தஹால். ஆனாலும் அவள் அழகு கண்ணை பரிட்தஹது. நான் கண்டுக்காம விட்திட வழக்கம் போல லதா எண்ணரையிலீயீ பீக்கை வெசித்து வகுப்புக்கு போயிட்தாள். அவள் சென்றதும் வித்யா  ஸார் நீங்க ரொம்ப லாக்கி லதா சம்மதிசிட்தாள்  எங்க எனக்கு தூக்கி வாரிப் போட்தது.

வித்யா நீ என்ன சொல்றீ எனக்கு புரியலை   நீறிரைக்கு சும்மா அவ வீத்டிக்கு போயிருந்தீன். அவ மட்தும் தான் இருந்தால். ஆவலீதான் என்னிடம் கீட்தால். நானும் அவகிட்த  இங்க பாரு லதா அவர் மனைவிய இழந்தவர். அவருக்கு யாருமில்ல அழகான பெண்ணா பாதித்ஹா அப்திததான் தோணும். அக்கா சொல்றீன்னு தப்பா நினைக்காதீ நானும் சாரும் பல தடவை பண்ணியிருக்கோம். ஆனா யாருக்கும் தெரியாது. அப்தினு சொல்ல அவ முகமீ மாரிடுச்சு ஸார்  என்றாள். நான் மீளீ கீட்க.. அவள்  பின் இங்க பாரு லதா நானொண்னும் தப்பு பண்ணலை. யாருமில்லாத அவருக்கு நான் உதவியா இருக்கீன். நீ இல்லாட்டியும் அவர் என்னை அனுபவீசுக்குவார்  எங்க அவள் என்னிடம்  ஈக்கா இது தப்பிள்லயா  என்றாள்.  தப்பெண்ணாடி தப்பு. இப்ப நான் சொல்லலீன்னா நாங்க பண்றது உனக்கு தெரியுமா  எங்க இல்லையென தலையாட்திநாள். எனக்கு பிரச்சனையில்ல  என் புருசன் இருக்கார் வீணும்னா படுதித்துக்குவீன். ஆனா நீயென்கீ போவீ. உனக்கு கல்யாணமாக 2 வருஷாமாரும். அது வரைக்கும் அந்த நினைப்பில்லாம இருக்க முடியுமானு கீட்தீண். அவள் வாயடைதிதது நின்னால். பின் நான் அதுக்குமீலீ உன் விருப்பமஎங்க அவள் எண்ணீடிட அக்கா நான் எப்படி அவரிடாம்னு கீட்க நான் நீ சரினு சொல்லு  என சொல்லி முடிக்கறத்துக்குள்ள.. சரிணுட்தாள் ஸார்  என கதைய சொல்லி முடிச்சால் வித்யா. எனக்கு சொர்க்கமீ கண்ணெதிரில் இருக்கிற மாதிரி இருக்க நான் விதியாவை காததியனைசீன். பின் அவள் கன்னம் நேரிரினு முதித்த மாலை பொழிஞ்சிட்து அவளை வகுப்புக்கு போக சொன்னீன். வித்யா வகுப்புக்கு போக சந்தோஷதிததுல துள்ளி குத்சித்து என் வகுப்புக்கு போனீன். போகும் போத் லாத்தாவ பாதித்து சிரிசிட்தீ போக அவள் வெட்கினாள். எனக்கு ரொம்பவும் வெரியீரா.

Comments