கணவன் பூளை விட பெரிய தாக ஒரு டில்டோ வைத்து இருக்கிறாள்

kanavanin Poolai Vida Periya Thaaga Oru Dildo Vaithu Irukkiraal

கணவன் அடுத்த கொஞ்ச நாளையிர்க்கு வெளி ஊருக்கு செல்ல போகிறான். அது வரைக்கும் அவள் புண்டை அரிப்பை போக்கி கொள்வதற்கு அவள் சமனை விட பெரிய பொருளை கொடுத்தான்.  அந்த டில்டோ வில் அவள் முதல் முறை யாக அவள் கூதி யில் விடும் முதல் தருண காட்சிகளை காணுங்கள்.

Comments