ஒன்னு தொக்கி இருந்தாலும் எல்லாமே தூக்கி இருந்த மாதிரி தான்

palaiya kaathaliyai paarkkasonaal aval ennai podave sollukiraal


 

புள்ள காஞ்சி போனௌதான், என் சாமனை உருவிக்கொண்டேன். அப்பிடியே சோபலே திரிஎதா ஒக்கார்ந்தேன். மாதம் அம்மானமா கிட்சேங்க்க்கு போய் ரெண்டு ப்லேட்லெட் இட்திலியும் சாம்பாரும் கொண்டு வந்தாங்க. ரெண்டு பெரும் சாப்பிதூம். ராஜ் ரும்ப தண்க்ச்தாண்னு சொன்னாங்க. நான் இந்து மாதிரி ஒரு தடவை கூட சுகம் கண்டது இல்லை. இதை பதி நீ யார் கிட்தேயேம் சொல்லாதே. நானும் சொல்ல மாட்டேன். புட் நான் கூப்பிடும்போதெல்லாம் நீ வந்து என்னை ஒத்து சந்ட்ஸோஷா படுத்த வேண்டும். நான் சொன்னேன்: கரும்பா தின்ன கூழியா கேப்பாங்க. எந்த அம்பிளையும் ஒரு பொம்பிலை ஒக்க கூப்பிடும் போது,

மாட்டேன்னிணு சொல்லவே மாட்டாங்க.சாப்பித்த்து முடிச்சதும், மாடன் நான் போய்ட்டு வறேண்ணு சொன்னேன். என்னடா ராஜ் இப்பிடி பதிலே போறெ. உனக்கு தெரியாத. எந்த பொம்பிளைக்கும், ரெண்டாவது தடவை ஒக்காறத்ுததண்த ரும்ப பிடிக்கும். சோ நீ இன்னொரு தீமே ஒத்து விட்டு பொண்ணு சொன்னாங்க. நான் பதில் ஒன்றும் சொல்ல வில்லை. மாதம் என் சாமனை கொஞ்சம் உருவி விட்டங்க. என் பூல் பஜயாபடி விசுவ ரூபம் எடுக்க தொடங்கி விட்டது. மாதம் கூடிிும் ஊர ஆரம்பித்தது. என் காஞ்சி மாதம் பூந்டைக்கு வெளியே விஜுந்தது கொஞ்சம் சோடா சொடண்னு இருந்தது. கொஞ்சம் கொஞ்சமா காய ஆரம்பித்து விட்டது. மாதம் என் பூளை இன்னும் வேகமா உருவி விட்டு, ஐரந் ரோட் போல ஆக்கி விட்டார்கள். பின் என்னை கையை பிடித்து அஜைத்துக்கொண்டு உள்ளே போனாங்க. பேட் ரூம்பொவங்கன்ணு பார்த்த, டைநிஂக் டேபல் பக்கத்துலெ போய் நினாங்க. மாதம் சொன்னாங்க: ராஜ் எனக்கு ரும்ப நாலா ஒரு ஆசைதா. நான் டேபல் படுதுதகூந்து ஒக்க வேணும்ண்ணு.

நான் சொன்னேன்: மாதம் நீங்க டேபல் மல்லக்க படுத்துக்கொண்டு காலை கீஜே தொங்க போட்டு கொள்ளுங்க. காலை நல்ல விரிச்சு வச்சுக்கங்க. நான் உங்க களுக்குணாடுவேளெ ப்லூரிலே நின்று கொண்டு ஓங்க கூடிலே விட்டு ஒக்கறேன். மதம்க்கு ஒரே சந்தோஷம். அவங்க நல்ல மல்லக்க படுத்துக்கொண்டங்க. மூலை றேதும் சும்மா கும்ம்ன்னு நிணுடு. காலை நல்ல விரிச்சு கொண்டக. அவங்க கூடி நல்ல அடி வாங்கினாதல், நல்ல விரின்சு மாதுளை பஜம் போல இருந்தது. உள்ளே உள்ள பிங்க் கலர் அப்பிடியே தெரிந்தது. நான் இன்னும் கொஞ்சம் அவங்க காலை விரிச்சு, ஆவ்ங்கக கள்லுக்கு நடுவஎ போய் நின்னு, என் சாமனை உருவி விட்டு, அவங்க பூண்டாய் வஜலில் என் பூளை வச்சு ஒரு அஜுதினேன். அவங்க பூண்டாய் புள்ள ஜூஸ் இருந்ததாலெ, சும்மா வெண்ணை கன்னாக்க என் சாமான் அவங்க கூடிக்குள்ளே எஆசிய உள்ளே போச்சு. என் சாமான் புள்ள அவங்க பொந்துக்குள்ளே போனவுடன், நான் அவங்க பசியை சப்ப ஆரம்பிச்சேன். நல்ல கசக்கவும் சைதேன். அவங்க இப்போ என் பூழுக்கு தான்குன்தாற்போலா, காலை நான்ற நெருக்கி கொண்டங்க. அவங்க சமநிலே என் பூல் ரும்ப டிகிடா மாத்தி கொண்டு இருந்தது. நான் அவங்க பசியை அமுக்கார்ததை நிறுத்தர்தா பார்த்து விட்டு,

Comments